(ВИДЕО) Потресаващи разкрития на дупничанина Методи Стойнев за далавери в българския шахмат

Изхвърленият от родния шахмат, Методи Стойнев даде днес пресконференция в Дупница. Методи Стойнев е общински съветник, а също така и състезател на шахматен клуб „Марек Юнион-Ивкони“. От 5-и, този месец, той е със спрени права в системата на българския шахмат. Заедно с Кирил Георгиев и Симеон Стоичков, тримата бяха изхвърлени след решение на Управителния съвет на федерацията, като мотивът е във връзка с публични изявления целящи уронване престижа на БФШ и саботиране на дейността й. Методи Стойнев обяви, че в отговор на това решение вече е организирана и подписка, с искане за оставка на Управителния съвет на БФШ и свикване на Общо отчетно-изборно събрание. На днешната пресконференция, той разкри наистина скандални данни, според които президентът на федерацията Силвио Данаилов е регистрирал реплика на Европейския шахматен съюз, носеща същото име, но със седалище офшорната зона Делауеър. Именно там са преведени огромни суми, за които Методи Стойнев показа конкретни документи (пълния набор документи, може да видите по надолу). Само през 2014 г. Министерството на младежта и спорта превежда на БФ Шахмат сумата от 923,870 лева за организирането и провеждането на две международни състезания: за Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени  в град Пловдив на 26.06 – 11.07.2014 г. – 476 000 лв и за  Европейски индивидуални купи по класически шахмат за мъже и жени, кк Албена/ Златни пясъци, 01.06 – 09.06.2014/10.06 – 18.06.2014 – 447 870 лв.  „Стойността на първенството в Пловдив е завишена близо 3 пъти. Това сме го доказали с приложените справки към двете писма до министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев, но той вместо да разпореди независима проверка (далаверите на федерацията са прикривани от служители на министерството) и да предприеме практически действия срещу измамниците, зае трудно обяснима позиция в тяхна защита, демонстрирайки странно безразличие.

Още по-скандален е случаят с другото състезание, за което министерството е превело сумата от 447 870 лв. Такова състезание въобще не фигурира в официалния календар на Европейския шахматен съюз и то никога не е провеждано. Но Силвио Данаилов успява да заблуди министъра с фалшиво писмо подписано от самия него, след като вече не е президент на ECU. Новото ръководство на Европейския шахматен съюз обаче го опроверга категорично, доказвайки това, което всички български шахматисти и любители на шахмата в страната знаят, че такова състезание не е провеждано. Това е една от най-скандалните измами в съвременния световен спорт, която все още не е станала достояние на широката общественост.

Подобни измами са ставали и през годините 2013 и 2014 – за тях Министерството на младежта и спорта отказва да предостави исканата информация.“, заяви Методи Стойнев. Прокуратурата, също вече се е заела със сигналите, предоставени от Стойнев, Кирил Георгиев и Симеон Стоичков, като лично се е ангажирал главният прокурор. Съществува вероятност, БФШ дори да бъде извадена от всички световно структури, като на фона всичко това, според Методи Стойнев, нагло звучи желанието и решението на управителния съвет да издигне официално кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на Световната шахматна федерация (FIDE) на предстоящите през 2018-та година избори.

 

Пълен запис на пресконференцията:

Документите, предоставени от Методи Стойнев:

С И Г Н А Л

Относно:

Финансови нарушения в Българска федерация по шахмат

гр. София, бул. В. Левски № 75

В последните месеци на 2014 г. излязоха наяве груби финансови нарушения в Българската федерация по шахмат. Тя е представлявана от: 

Силвио Данаилов Бояджиевпрезидент и

Николай Христов Велчев – изпълнителен директор.

В периода октомври 2010 – август 2014 г. Силвио Данаилов е и президент на Европейския шахматен съюз (ECU). През тези години Силвио Данаилов, като президент на Европейския шахматен съюз от една страна  е подписвал договори с Българската федерация по шахмат, която той ръководи, от друга,  т.е. сам със себе си; издавал е фактури от името на ECU за получените суми, но за много от тях няма никакви следи в архива на Европейския шахматен съюз.

Много от тези финансови операции извършени в периода 2011 – септември 2012 г. са установени от ревизия на Агенцията за държавна финансова инспекция и отразени в доклад№ ДП 1 СФ – 0001 /15.01.2013 г. но по тях не е взето отношение, тъй като те не са били обект на проверката. Самата проверка е имала за цел да установи единствено дали са спазвани изискванията на Закона за обществените поръчки.

Всички цифри, фактури и платежни нареждания в доклада обаче, са надлежно проверени и не подлежат на съмнение.

I.

Според констатираното в този доклад, през 2011 г. „Сдружение БФШ” е извършило разходи за доставки и услуги в общ размер на 2 458 045.80 лв с ДДС, отчетени по Годишния финансов отчет за 2011 г. От общата сума на отчетените „Други разходи” в размер на 997 802.39 лв през 2011 г., разходи на обща стойност 818 817.75 лв са за: такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи  в размер на 717 255.86 лв; Тези разходи са нереални и са завишени неколкократно.

Смущаващ е изразът други шахматни съюзи, тъй като такива няма!! Съществуват само две международни шахматни организации и това са: Международна федерация по шахмат (FIDE) и Европейски шахматен съюз (ECU). Към тях БФ Шахмат плаща ежегодно своите задължения за такси за проведени в страната международни турнири, за ранглистата, в която фигурират българските шахматисти участващи в международни състезания и за членски внос. Тези разходи са фиксирани в официални писма от FIDE  и ECU  и са около 70-80  000 лв. Не е ясно писмо с какво съдържание е изпратил Данаилов като президент на ECU до Българската федерация по шахмат, за да бъде преведена тази огромна сума.

През 2012 г. операцията се повтаря. За проверявания период (до месец септември)  „БФ Шахмат е платила за: такси и членски внос на международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи  в размер на 413 422.19 лв” Преведените суми през 2012 г. са по-малко, тъй като постъпилите средства от страна на Министерството на младежта и спорта и други спонсори, явно са били по-малко.

Тази практика е продължила и през следващите години – 2013 г. и 2014 г., (федерацията е задължена да си плаща ежегодно таксите към FIDE и  ECU) но нямаме никаква информация за преведените средства, тъй като министерството на младежта и спорта упорито отказва да публикува (въпреки, че по Закона за достъп до обществена информация е задължено) какви средства е предоставило на  БФ Шахмат за  проведени у нас международни турнири през 2011, 2012, 2013 и 2014 г. Такова искане сме отправили още на 18.12.2014 г. с вх. № ДП-14-00-48 и повторено на 26.01.2015 г. с вх № ДП – 14-00-48/3.

 

II.

През 2011 г. „Сдружение БФШ”, е изплатило на Европейския шахматен съюз, сума в общ размер на 239 999. 89 лв или (122 710 евро), представляваща наем на заглушаваща честотите техника, електронни шахматни часовници, електронни шахматни комплекти (дъски и фигури) Горепосочената техника е наета във връзка с провеждането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г. и провеждането на Европейско индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г.

Във връзка с провеждане на   Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г. „Сдружение БФШ” е изплатила за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз електронни шахматни комплекти, електронни шахматни часовници и ел. оборудване с марка DGT, в общ размер на 113 829.30 лв /58 200 евро/. За доставката Европейският шахматен съюз е издал 2 броя фактури с №№   232/11/03.08.2011 г. и 271/11/10.10.2011 г., платени с 2 бр. платежни нареждания на 08.08.2011 и 11.10.2011 г.”

Във връзка с провеждане на Европейското индивидуално първенство по шахмат през 2012 г. в Пловдив  „Сдружение БФШ” е заплатила за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз, специфично спортно оборудване /заглушаваща честотите техника/, електронни шахматни комплекти и електронни шахматни часовници с марка  DGT в общ размер на 126 170.59 лв /64 510 евро/.

За доставката Европейският шахматен съюз е издал 2 броя фактури с №№   292/11/24.10.2011 г. и 318/11/15.11.2011 г., платени от „Сдружение БФШ” на 24.10.2011 и 17.11.2011 г. с 2 бр. платежни нареждания.

Странно защо БФ Шахмат заплаща „наем за ползване на специфично оборудване 5 месеца преди провеждането на състезание, което може и да не се проведе. От какво е продиктувано това бързане? Какъв договор е сключила ръководството на БФ Шахмат с ръководството на Европейския шахматен съюз?

Извършените разходи за наем в размер на  239 999. 89 лв са отчетени по счетоводна  сметка 602 „Разходи за външни услуги” и счетоводна  сметка 609 „Други разходи” (цитат от доклада на АДФИ). Абсолютно никой от шахматните деятели и съдии, присъствали на тези състезания няма и най-малка представа за получена под наем материална база от Европейския шахматен съюз. Тъкмо напротив – цялата използвана материална база е била собственост на  БФ Шахмат и някои български шахматни клубове.

Тези разходи са осчетоводени за несъществували обстоятелства и са отчетени с недействителни (фалшиви) документи. Трябва да се има предвид, че Европейският шахматен съюз не разполага със заглушаваща честотите техника и каквато и да е друга материална база. А внасянето на заглушаваща честотите техника в страната и нейното използване не може да стане без специално разрешение на НСО и МВР.

Оборудването на залите за игра е задължение на организаторите, в случая на БФ Шахмат. Затова федерацията е платила огромен  наем на „Албена Тур” ЕАД: за предоставяне на залите за състезанието – 252 000 лв. с ДДС; За осигуряване на нужния инвентар във всяка зала за нормалното протичане на състезанието – 72 000 лв. с ДДС; За осигуряване на необходимото техническо оборудване и монтаж. – 89 000 лв. с ДДС;  за осигуряване на охрана – услуги, в размер на 92 000 лв. с ДДС; за осигуряване на медицинско обслужване, на стойност 80 000 лв. с ДДС. Тези разходи са доста съмнителни и нереални. Въз основа на какви оферти от страна на „Албена Тур” ЕАД са формирани и фигурират ли в подписания преди състезанието договор между БФ Шахмат и „Албена Тур” ЕАД. Ако да, защо ръководството на федерацията се е съгласило с тази неизгодна оферта?

* * * * *

За прикриване на финансовите си далавери, които се простират и в някои други  европейски страни, на 4 май 2011 г. Силвио Данаилов регистрира нов Европейски шахматен съюз, със същото наименование както и на официалния ЕШС

European Chess Union LLC a Delaware Limited – Liability Company (LLC). The company`s File Number is listed as  4977764

The Registered Agent on file for this company is Harvard Busines Services, Inc. and is located at 16192 Coastal Highway Lewes, DE 19958

Наличието на този нов нелегален Европейски шахматен съюз дава отговор на много въпроси. Ето какво се крие под израза, други шахматни съюзи. Той е регистриран в щат Делауер в САЩ, в офшорна зона. Има разкрити финансови сметки в една банка в Словения и може би в други европейски банки. По сметките именно на този фалшив Европейски шахматен съюз  са превеждани големите  суми от Българската федерация по шахмат, които проверяващите от АДФИ са приели като нещо съвсем нормално, заблудени от еднакво звучащото наименование. Това лесно може да бъде установено, при една проверка на движението по банковата сметка на Българската федерация по шахмат.

III.

За откриването и закриването на Европейското първенство за мъже в Пловдив през 2012 г. БФ Шахмат е изплатила на фирма „АДЕПТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София сумата от 70 000 лв без ДДС? За какво са изплатени тези средства? Защо ръководството на БФШ не е организирало конкурс за тази дейност, съгласно закона за обществените поръчки? Спазва ли ръководството на федерацията този закон, или за нея той не съществува? Кой стои зад тази  ферма. Бърза справка показва, че тя е на арх. Дуковски, близък приятел на зам. президента на БФ Шахмат Николай Недков – третият от ръководството на федерацията тясно свързан с финансовите далавери. Той е връзката между спонсорите и федерацията.

IV.

През 2011 г. за командировки в страната и чужбина ръководството на федерацията е изразходвало 97 897.89 лв, а през 2012 г. (за първите 9 месеца) – 88 260.59 лв. Това означава, че за 20 месеца за командировки са изразходвани общо 186 158.48 лв., т.е по 9 307.92 лв на месец.? Кой и къде е бил командирован през това време? Какъв е ефекта от тези командировки? Кой е подписвал командировъчните заповеди? Има ли отчет на командированите?  Не е тайна, че командированите са именно Силвио Данаилов и Николай Велчев.

V.

През 2012 г. Силвио Данаилов, като президент на Европейския шахматен съюз предоставя правото на Българската федерация по шахмат да организира и проведе Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже; през 2013 г. – Европейските индивидуални първенства за ветерани (мъже и  жени), през 2014 г. – Европейско индивидуално първенство за жени. Интересно как Българската федерация е спечелила домакинството на тези състезания? Кога и къде се е състоял конкурса за тези домакинства? Кои страни са били другите кандидати? Какви оферти е предоставила БФ Шахмат и съгласувани ли са били те предварително с Министерството на младежта и спорта? Какви договори е сключила БФ Шахмат с Европейския шахматен съюз (С. Данаилов от една страна със С. Данаилов от друга)? Каква е ползата за българския шахмат от тези състезания?

За тези състезания Българската федерация по шахмат подготвя проекти и кандидатства за средства от Министерството на младежта и спорта. Тези проекти във финансово отношение са нереални – многократно  завишени. От страна на министерството без да е правена финансова обосновка на представените проекти (защо?), са предоставени исканите средства.

Само през 2014 г. Министерството на младежта и спорта превежда на БФ Шахмат сумата от 923,870 лева за организирането и провеждането на две международни състезания: за Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени  в град Пловдив на 26.06 – 11.07.2014 г. – 476 000 лв и за  Европейски индивидуални купи по класически шахмат за мъже и жени, кк Албена/ Златни пясъци, 01.06 – 09.06.2014/10.06 – 18.06.2014 – 447 870 лв. Стойността на първенството в Пловдив е завишена близо 3 пъти. Това сме го доказали с приложените справки към двете писма до министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев, но той вместо да разпореди независима проверка (далаверите на федерацията са прикривани от служители на министерството) и да предприеме практически действия срещу измамниците, зае трудно обяснима позиция в тяхна защита, демонстрирайки странно безразличие. Още по-скандален е случаят с другото състезание, за което министерството е превело сумата от 447 870 лв. Такова състезание въобще не фигурира в официалния календар на Европейския шахматен съюз и то никога не е провеждано. Но Силвио Данаилов успява да заблуди министъра с фалшиво писмо подписано от самия него, след като вече не е президент на ECU. Новото ръководство на Европейския шахматен съюз обаче го опроверга категорично, доказвайки това, което всички български шахматисти и любители на шахмата в страната знаят, че такова състезание не е провеждано. Това е една от най-скандалните измами в съвременния световен спорт, която все още не е станала достояние на широката общественост.

Подобни измами са ставали и през годините 2013 и 2014 – за тях Министерството на младежта и спорта отказва да предостави исканата информация.

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ДОКЛАД

№ ДП 1 СФ – 0001 / 15.01.2013 г.

ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ“ ГР. СОФИЯ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповед № ФК-10-1275/12.11.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, изменена със заповеди № ФК- 10-1407/06.12.2012 г. и № ФК-10-1468/19.12.2012 г. Димитър Любенов Граховски – главен финансов инспектор, от Първи отдел на дирекция

„Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, извърших финансова инспекция на Сдружение „Българска федерация по шахмат“ /БФШ/, гр. София.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 10, ал. 1, т.3 и чл. 5, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, във връзка с утвърден годишен план за 2012 г.

Сдружение „БФШ“, гр. София попада в обхвата на държавната финансова инспекция, като лице, финансирано със средства от държавния бюджет по чл. 4, т. 7 от Закона за държавната финансова инспекция.

На основание чл. 496 от ГПК, във връзка с чл. 134 от ЗЛС, с Решение от

30.09.1991 г. на Софийски градски съд под партиден № 39, том I, р. V, стр. 117 е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел сдружение с нестопанска цел – „Българска федерация по шахмат“.

С Решение № 13 от 04.03.2008 г., Софийски градски съд вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на сдружение с наименование „Българска федерация по шахмат“, следните промени:

 • Вписва нов Управителен съвет с Председател – Стефан Аспарухов Сергиев.
 • Сдружението се представлява от Председателя на УС – Стефан Аспарухов

Сергиев и изпълнителния директор – Николай Христов Велчев, заедно и поотделно.

 • С Решение № 15 от 03.06.2011 г., Софийски градски съд вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на сдружение с наименование „Българска федерация по шахмат“, следните промени:
 • Вписва нов Управителен съвет
 • Вписва като Президент на сдружението и на УС – Силвио Данаилов Бояджиев.
 • Вписва като изпълнителен директор на БФШ – Николай Христов Велчев
 • Сдружението се представлява съгласно чл. 3, ал. 1 от Устава от Президента му, Силвио Данаилов Бояджиев и изпълнителния директор – Николай Христов Велчев, заедно и поотделно.
 • Сдружение „БФШ“е юридическо лице с нестопанска цел, самоопределило се като доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в България и е със седалище гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, с ЕИК: 121331360.

За проверявания период от 01.01.2011 г. до 30.09. 2012 г., цялостната оперативна дейност на федерацията се осъществява от изпълнителния директор – Николай Христов Велчев, под ръководството на Управителния съвет на федерацията съгласно чл. 4 от Устава. Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:

 1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи.
 2. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на

нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09. 2012 г. разходи.

Финансовата инспекция се извърши за 33 работни дни, с начална дата

13.11.2012 г. и крайна дата 15.01.2013 г.

Направените констатации обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

 1. КОНСТАТАЦИИ

  1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011г. разходи.

 

Приложимозаконодателствозапериода:

 1. Закона за обществените поръчки /ЗОП/, (ред. ДВ, брой 43/07.06.2011

г.);

 1. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, (редакция от ДВ бр. 86 от 2 ноември 2010 г.).

 

При извършената проверка се установи, че през периода от 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. Сдружение „БФШ“, гр. София, е отчело приходи в общ размер 5 501 793.85 лв., от които 3 863 708.00 лв. са предоставени целеви финансови средства пот Министерството на физическото възпитание и спорта /МФВС/ или 70.23% от общите приходи са получени от МФВС.

Министърът на физическото възпитание и спорта е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП, като централен орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 2, т.4 от Закона за администрацията.

Предвид гореизложеното, Сдружение „БФШ“, гр. София, е възложител на обществени поръчки през 2011 г. съгласно чл. 7, т. 3 от ЗОП, за който са изпълнени изискванията на Параграф 1, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – като юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено условието: „а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т.1 или 3 на Закона за обществените поръчки“.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП, предложение първо, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

С писмо вх. №1-077-02-/12.12.2012 г. е изискано от Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“, да представи писмени сведения относно проведени процедури за възлагане обществени поръчки в БФШ за периода 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г.  С писмо изх. №1-077-558/13.12.2012 г., адресирано до финансовата инспекция, изпълнителния директор на БФШ писмено удостовери, че през периода от 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г. сдружението не е провеждало процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП.

Съгласно л. 4 на Устава на Сдружение „БФШ“, цялостната  оперативна дейност на федерацията се осъществява от изпълнителния директор, под ръководството на Управителния съвет на федерацията. Видно от регламентираните правомощия в чл. 4 на Устава на Сдружение „БФШ“, изпълнителния директор Николай Христов Велчев, е упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 3 от ЗОП. В това му качество, за него е налице законоустановено задължение да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП. През 2011 г., Сдружение „БФШ“ е извършило разходи за доставки и услуги в общ размер на 2 458 045.80 лв. с ДДС, отчетени по годишния финансов отчет за 2011 г., отразени по счетоводни сметки, както следва:

 • Счетоводна сметка 601 „Доставки“ – 117 686.36 лв.;
 • Счетоводна сметка 602 “Разходи за външни услуги“ – 1 342 557.05 лв.;
 • Счетоводна сметка 609 „Други разходи“ – 997 802.39 лв.

 

От общата сума на отчетените други разходи в размер на 997 802.39 лв. през 2011 г., разходи на обща стойност 818 817.75 лв. са изразходени за: такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи в размер на 717 255.85 лв., за командировки в чужбина и страната в размер на 97 897.89 лв., помощи и дарения в размер на 3 000 лв. и нотариални други такси в размер на 664.00 лв. Извършените разходи за членски внос, командировки, дарения, нотариални и други такси не са обект на обществени поръчки по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

През 2011 г. от сдружение „БФШ“, по сметка на тридесет и пет спортни клуба по шахмат, е преведена сумата от 63 900 лв. Същата представлява целеви финансови средства за спортно развитие на спортните клубове, членуващи във федерацията, предоставени от МФВС, съгласно Договор №СД 36-00-284/04.04.2011 г. и Допълнително споразумение от 24.06.2011 г. Извършените разходи от 63 900 лв. са отчетени по счетоводна сметка 609 „Други разходи“.

 

При извършената проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи през 2011 г. от Сдружение „БФШ“, се установи:

 

1.1 През 2011 г., по счетоводна сметка 602 “Разходи за външни услуги“, са отчетени разходи за организацията на Европейско индивидуално първенство за юноши и девойки през 2011 г., на обща стойност

941 634.24 лв. с ДДС или 811 542.47 лв. без ДДС.

Съгласно Оферта /наддаване за домакинство на ECU състезание/, подписана на 30.06.2009 г. за Сдружение „БФШ“ от д-р Стефан Аспарухов Сергиев – Председател на Управителния съвет на сдружението, „БФШ“ е кандидатствала за домакинство на Европейско младежко първенство 2011 г. За провеждане на първенството, в офертата е посочен курортен комплекс „Албена“ и срок на провеждане от 10.09.2011 г. до 21.09.2011 г.

Видно от Циркулярно писмо №10/2009 от 04.11 2009 г., на Общо събрание, Европейският шахматен съюз / ECU/ е взел решение да се проведе Европейско младежко първенство за деца и младежи от 8 до 18 години в курортен комплекс „Албена“, Р. България през 2011 г.

На 05.05.2010 г. се сключва Споразумение между Европейския шахматен съюз и Сдружение „Българска федерация по шахмат“, с което на федерацията се предоставя организацията на Европейско индивидуално първенство за юноши и девойки през 2001 г. в к.к. „Албена“ от 10.09.2011 г. до 2.09.2011 г.

Във връзка с организацията на Европейското индивидуално първенство по шахмат за юноши и девойки през 2011 г., в к.к. „Албена“, са сключени два договора между Сдружение „Българска федерация по шахмат“, представлявана от Николай Велчев и „Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена, представлявано от Красимир Станев. Предметът на единия от договорите е настаняване и изхранване на участниците и официални гости на ЕП по шахмат за младежи. В договора не е фиксирана обща стойност на услугите в него, а в Приложение №1, неразделна част договора, се съдържат единична стойност на услугите по него.

Предметът на другия договор от 15.07.2011 г. е определен както следва:

 • Осигуряване на зали за провеждане на ЕП по шахмат за за юноши и девойки до 18 г. през 2011 г., на стойност 252 000 лева с ДДС.
 • Осигуряване на нужния инвентар във всяка зала за нормалното протичане

на състезанието, в размер на 72 000 лева с ДДС.

 • Осигуряване на необходимото техническо оборудване и монтаж, чиято стойност е: 89 000 лева с ДДС.
 • Осигуряване на охрана – услуги, в размер на 92 000 лева с ДДС.
 • Осигуряване на медицинско обслужване, на стойност 80 000 лева с ДДС. Видно от съдържанието на двата договора, сключени на 15.07.2011 г. между Сдружение „БФШ“ и „Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена, с тях се възлага осъществяването на услуги, които са индивидуализирани като обект на обществени поръчки в Категории с №№ 17, 20, 23 от Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т. 2, на ЗОП. Договорите са с идентичен обект по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП – предоставяне на услуги. Приложимостта на режима, установен в Закона за обществените поръчки, е обусловена от кумулативната наличност на обект, субект и стойност на обществената поръчка.

За изпълнението на договорите за услуги, сключени на 15.07.2011 г., на изпълнителя по тях са изплатени средства в общ размер на 811 542.47  лева без ДДС. Същите попадат в стойностите по чл. 14, ал. 1, т.3 на ЗОП. Сдружение „БФШ“, предвид произхода и размера на приходите през 2010 г., се явява възложител на обществени поръчки за 2011 г., съгласно чл. 7, т. 3 от ЗОП като публична организация, за която е налице хипотезата на  т. 2, буква „а“§ 1 от ДР на ЗОП. Качеството възложител на БФШ, се удостоверява от Справка изх. № 1-077-535/27.11.2012 г., относно размера на приходите за 2010 г.

Следователно в проверявания период, по отношение Сдружение „БФШ“, са налице законоустановените предпоставки за провеждане на процедура по реда на ЗОП.

Мястото на изпълнение на услугите, съставляващи престации по договорите с „Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена от 15.07.2011 г., е определено съгласно Споразумението от 05.05.2010 г., между Европейския шахматен съюз и Сдружение „БФШ“, а именно к.к. Албена. Със сключването на два договора за възложителя на 15.07.2011 г., имащи един и същ обект: извършване на услуги на стойност 811 542.47 лева без ДДС, без да е организирал и провел следващата се процедура на договаряне с обявление, Николай Христов Велчев, в качеството му на изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“, е нарушил чл. 84, т. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 на Закона за обществените поръчки /ред. ДВ брой 43/07.06.2011 г./.

За установеното нарушение на чл. 84, т. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 на ЗОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11012008 / 19.12.2012 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

За установеното нарушение на чл. 84, т. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 на ЗОП срещу юридическото лице Сдружение „БФШ“, представлявано от изпълнителния директор Николай Христов Велчев, бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11012009 / 19.12.2012 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

 

 1. На 03.10.2011 г. между Сдружение „БФШ“, представлявано от изпълнителния директор – Николай Христов Велчев, като възложител и

„АДЕПТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, като изпълнител, е сключен договор за организирането на откриване и закриване на Европейското първенство по шах за мъже – 2012 г. в гр. Пловдив. Стойността на услугата, определена в договора, е 70 000 лв. без ДДС (84 000.00 лв. с ДДС).

С два броя платежни нареждания от 15.11.2011 г. и 22.11.2011 г. по издадена фактура №5 / 15.11.2011 г., на изпълнителя „АДЕПТ КОНСУЛТ“ ЕООД са преведени средства общо в размер на 84 000.00 лв. с ДДС.

Задължението да бъде проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП, се обуславя от едновременното наличие на субект, обект и стойност на обществената поръчка. Сдружение „Българска федерация по шахмат“ е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.3 от ЗОП.

Организирането на откриване и закриване на Европейското първенство  по шах за мъже – 2012 г. в гр. Пловдив, съставлява обект на обществени поръчки /Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.   2 на ЗОП/, а стойността на горепосочените услуги е в размер на 70 000.00 лв. без ДДС и попада в прага, установен в чл. 1, ал. 2, т.3 от НВМОП. Съгласно чл. 3, ал. 2 от НВМОП, Възложителите на обществени поръчки провеждат процедура на открит конкурс, освен ако не са налице  условията за договаряне с покана. Към 03.10.2011 г., по отношение на Сдружение „БФШ“, е налице задължение да проведе процедура на открит конкурс, обусловено от стойността на възложените услуги за организирането на откриване и закриване на Европейското първенство по шах за мъже – 2012 г. в гр. Пловдив в размер на 70 000.00 лв. без ДДС. Със сключването на 03.0.2011 г. на договора за извършване на услуга на стойност 70 000.00 лв. без ДДС, за възложителя, без да е организирал и провел следващата се процедура на открит конкурс, Николай Христов Велчев в качеството си на изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“, е нарушил чл. 3, ал. 2, във връзка с в чл. 1, ал. 2, т.3 от НВМОП /в редакцията от ДВ бр. 86 от 02 Ноември 2010 г./.

За установеното нарушение на чл. 3, ал. 2, във връзка с в чл. 1, ал. 2, т.3 от НВМОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11012010 / 19.12.2012 г. на основание чл. 66, ал. 1 от НВМОП, във връзка с чл. 3, ал. 1 на ЗАНН.

 

 1. През 2011 г. по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“, са отчетени разходи за организацията на Държавно първенство по шахмат 02-08.06.2012 г., на обща стойност 40 023.30 лв. с ДДС или

39 939.97 лв. без ДДС.

На 04.05.2011 г., в курортен комплекс Албена е сключен договор между Сдружение „БФШ“, представлявано от изпълнителния директор  Николай Христов Велчев, като възложител и „Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена, за настаняване и изхранване на участниците в Държавно първенство по шахмат 02-08.06.202 г. В договора не е фиксирана обща стойност на услугите предмет на същия, а в Приложение №1, неразделна част от договора, се съдържа единична стойност на услугите по него. Видно от съдържанието на договора, сключен на 04.05.2011 г. между Сдружение „БФШ“ и „Албена Тур“ ЕАД, се възлага осъществяването на услуги, които са индивидуализирани като обект на обществени поръчки в Категории с №№ 17 и 23 от Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т.2, на ЗОП, във връзка с чл. 3, ал.1, т. 2 на ЗОП.

По договор от 04.05.2011 г., федерацията е заплатила на „Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена, сумата общо в размер на 39 939.97 лв. без ДДС, съгласно 4 бр. съставени разходооправдателни документи /фактури/. Общата стойност на услугата по договора, възлизаща на 39 939.97 лв. без ДДС, попада в стойностите, установени в чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП. Нормата на чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП, съдържа правна възможност за Възложителите, които могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но предписва задължение да се съберат не по- малко от 3 оферти за избор на изпълнител на малка обществена поръчка, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките за доставки или услуги имат стойности без данък върху добавената стойност от 15 000 до 50 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 50 000 до 100 000 лв.

От гореизложените факти и обстоятелства е видно, че към 04.05.2011 г. за Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение

„БФШ“, е налице валидно задължение да събере не по-малко от 3 оферти за избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП, което се обуславя от обстоятелствата, че дейностите по настаняване и изхранване на участниците в Държавно първенство по шахмат 02-08.06.2012 г., съставляват обект на обществена поръчка от вида – услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 на ЗОП.

Изпълнителният директор на Сдружение „Българска федерация по шахмат“ – Николай Христов Велчев, е сключил договор на 04.05.2011 г. с

„Албена Тур“ ЕАД – к.к. Албена за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Настаняване и изхранване на участниците в Държавно първенство по шахмат 02-08.06.2012 г.“, без да е събрал не по-малко от три ценови оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, въпреки наличието на нормативноустановените основания за спазване на опростения ред по чл. 2, ал. 1 от НВМОП.

С гореустановеното деяние Николай Христов Велчев – изпълнителен директор Сдружение „БФШ“, е нарушил разпоредбата на по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /редакция ДВ бр. 86 от 02.11.2010 г./

За установеното нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор Сдружение „БФШ“, бе съставен акт за установяване на административно нарушение

№11012011/19.12.2012 г. на основание чл. 66, ал 1 от НВМОП, във връзка с чл. 3, ал 1 на ЗАНН.

 

 1. При извършената проверка на отчетените разходи в Сдружение

„БФШ“, се установи, че през периода от 21.02.2011 г. – 27.12.2011 г. по счетоводни сметки 602 „Разходи за външни услуги“ и 609 „Други разходи“ са отчетени разходи за закупени самолетни билети от различни търговски дружества на стойност 29 805.02 без ДДС.

Общата стойност на извършените разходи за услуги по въздушен превоз на пътници в периода от 21.02.2011 г. до 27.12.2011 г. от Сдружение

„БФШ“, е в размер на 29 805.02 без ДДС и попада в стойностите установени в чл. 2, ал 1, от НВМОП, по силата, на която възложител на обществени поръчки е длъжен да събере не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, когато поръчките имат стойности без данък върху добавената стойност: за услуги – от

15 000 до 50 000 лв.

От гореизложените факти и обстоятелства е видно, че в периода от 21.02.2011 г. – 27.12.2011 г. за Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на „Сдружение БФШ“, е налице валидно задължение да събере не по-малко от 3 оферти за избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП, което се обуславя от обстоятелствата, че разходите за услуги по въздушен превоз на пътници съставляват обект на обществена поръчка от вида – услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и Приложение № 2, към  чл. 5. ал. 1, т. 1, от ЗОП.

В периода от 21.02.2011 г. – 27.12.2011 г., Николай Христов Велчев, в качеството си на изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ и лице  по чл. 8, ал. 3 на Закона за обществените поръчки, извършва разходи в общ размер на 29 805.02 лв. без ДДС, за възлагане на обществена поръчка за услуга по въздушен превоз на пътници, без да е събрал не по-малко от три ценови оферти съдържащи техническо и финансово предложение, въпреки наличието на нормативноустановените основания за това, с което е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП / редакция ДВ бр. 86 от 02.11.2010 г.

 

За установеното нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор Сдружение „БФШ“, бе съставен акт за установяване на административно нарушение

№11010006/ 08.01.2013 г. на основание чл. 66, ал 1 от НВМОП, във

връзка с чл. 3, ал 1 на ЗАНН.

 

 

 1. В периода 14.01.2011 г. – 15.2.2011 г., по счетоводна сметка 602

„Разходи за външни услуги и 609 „Други разходи“ от Сдружение „БФШ“, са отчетени разходи за извършени услуги по отпечатване на материали на обща стойност 69 727.07 лв. без ДДС, на следните изпълнители:

 • ЕТ „Звезди – Звездомира Петрова“ гр. София – 24 848.00 лв. без ДДС, за предпечатна подготовка и отпечатване на списание „Шахматна мисъл“, книги, бланки и баджове;
 • ЕТ „АД ХОК – Христо Йовев“ гр. София – 19 502.00 лв. без ДДС, за предпечатна подготовка и отпечатване на списание „Шахматна мисъл“, книги, бланки, хартиени торбички и календари;
 • „ЧЕС ГЕЙМ“ ЕООД, гр. София – 940.00 лв. без ДДС, за отпечатване на списание „Шах в училище“;
 • „АА и КО“ ЕООД, гр. София – 3 902.50 лв. без ДДС, за отпечатване на рекламни материали;
 • „Джи пойнт“ гр. София – 2 228.00 без ДДС, за отпечатване на спортни знамена;
 • „Център за развитие на шаха“, Белград, Република Сърбия – 18 306.57 лв. без ДДС, за отпечатване на учебно-тренировъчно ръководство по шахмат.

Приложимостта на правния режим, относно малките обществени поръчки

по чл.1, ал. 2, т. 1-3 на НВМОП, се обуславя от кумулативното наличие на обект, субект и стойност на обществената поръчка.

Сдружение „Българска федерация по шахмат“ е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от ЗОП.

Отпечатването на материали, съставлява обект на обществени поръчки / и Приложение № 2, към чл. 5. ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 на ЗОП/, а стойността на горепосочените услуги е в размер на 69 727.07 лв. без ДДС и попада в прага, установен в чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП, съгласно който за услуги на стойност по-малка или равна на 110 000 лв. без ДДС е задължително възлагането на обществена поръчка по реда на НВМОП.

С оглед горното са налице трите предпоставки за провеждане на обществена поръчка – стойност, обект и субект на обществената поръчка. С извършването на разходи за услуги по отпечатване на материали, в общ размер на 69 727.07 без ДДС, попадащи в стойностния праг на чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП, без да е провел процедура за възлагане на малка обществена поръчка, чрез открит конкурс по реда на НВМОП за определяне на изпълнителя, Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ и лице по чл. 8, ал. 3 на ЗОП, е нарушил чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП.

 

За установеното нарушение на чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор Сдружение „БФШ“, бе съставен акт за установяване на административно нарушение №11010005/ 08.01.2013 г. на основание чл. 66, ал 1 от НВМОП, във връзка с чл. 3, ал 1 на ЗАНН.

 

 1. При извършената документална проверка се установи, че през 2011 г. по счетоводна сметка „Разходи за материали“ са отчетени разходи за закупени електронни шахматни часовници /DGT-XL/, шахматни комплекти за свързване и серийни дъски без времеви комплекти / DGT/  на обща стойност 59 197.90 лв. с ДДС или /30 267.41 евро/, от двама доставчици както следва:
 2. за доставка на електронни шахматни часовници / DGT-XL/, от Сдружение „БФШ“, са изплатени общо 34 022.03 лв. /17 395.19 евро/ на две различни фирми: на “DGT Projects B.V” (Холандия), по фактура

№20090490/18.08.2011 г. са платени 8596.24 лв. с ДДС /4 395.19 евро/ и  на „Каиса Комерс“, Република Сърбия са платени 25 425.79 лв. с ДДС /13 000 евро/ по фактура Е04/11 от 18.07.2011 г.

 • за доставка на шахматни комплекти за свързване и серийни дъски без времеви комплекти / DGT/, на “DGT Projects B.V” (Холандия), по фактура №20090490/18.08.2011 г. са платени 25 175.87 лв. с ДДС /12

872.22 евро/.

За изясняване на фактическите обстоятелства във връзка с изразходените суми за закупуване на продукти DGT се изиска писмено становище от изпълнителния директор на Сдружение „БФШ“ – Николай Велчев.

В представеното до финансовият инспектор становище и ангажираните

към него документи /Споразумение относно организацията на Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. от 05.05.2010 г., Анекс от 12.01.2011 г. към споразумението, Циркулярно писмо №10/2009 от 04.11.2009 г. от Общо събрание на Европейския шахматен съюз и Потвърждение от „Каиса Комерс“, Република Сърбия, г-н Велчев заявява следното:

 • Федерацията е закупила продукти на “DGT Projects B.V” (Холандия) в изпълнение на сключени договори за партньорство между Международната федерация по шахмат и Европейския шахматен съюз с производителя “DGT Projects B.V” (Холандия).
 • “DGT Projects B.V” (Холандия), производител на електронни шахматни пособия с марка „Digital Game Technology“ (DGT), е единствената компания, чието спортно-техническо оборудване по шахмат е лицензирано от Европейския шахматен съюз (ECU) и Международната федерация по шахмат (FIDE) и наложено за използване в Европейските и световни състезания по шахмат от организаторите на първенствата.
 • За нормалното провеждане на Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г. са закупени електронни шахматни часовници / DGT-XL/ и шахматни комплекти за свързване и серийни дъски без времеви комплекти / DGT/ от производителя “DGT Projects B.V” (Холандия), а шахматни часовници /DGT-XL/ са закупени  от „Каиса Комерс“, Република Сърбия – изключителен представител на “DGT Projects B.V” за Сърбия, Черна гора, Македония и България за 2011 г.

От предоставените на финансовата инспекция документи и проверка на същите се установи:

 • Видно от Циркулярно писмо №10/2009 от 04.11.2009 г., Европейският шахматен съюз уведомява всички Европейски федерации, в т.ч. Сдружение „БФШ“, че считано от 01.01.2010 г. стартира ново сътрудничество между Европейският шахматен съюз и „Digital Game Technology“ (DGT), отнасящо се до шахматни часовници и ползването им в ECU състезания.
 • Съгласно т. 5 от сключеното на 05.05.2010 г. между Европейският шахматен съюз и Сдружение „БФШ“, Споразумение относно организацията на Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г., Европейският шахматен съюз препоръчва използването на електронни шахматни часовници тип DGT. Съгласно т. 19 от споразумението, Сдружение „БФШ“, се задължава, да обезпечи предаването по интернет на минимум 60 партии.
 • Видно от подписаният на 12.01.2011 г. Анекс към споразумение от 05.05.2010 г., Сдружение „БФШ“, като организатор е длъжен да изпълни следното условие: „наемане и осигуряване на DGT електронни дъски и закупуване на всички необходими неща за шахматни пособия със стандартите, определени от турнирните регламенти на Европейския шахматен съюз“.
 • В писмо от 17.12.2012 г. Каиса Комерс“, Република Сърбия – потвърждава, че за 2011 г. фирмата е изключителен представител на “DGT Projects B.V” за Сърбия, Черна гора, Македония и България. Предвид гореизложените факти и обстоятелства, съдържащи се в предоставените на финансовата инспекция доказателства се правят следните изводи:
 • “DGT Projects B.V” (Холандия) е единствения производител, чийто спортно-техническо оборудване по шахмат е лицензирано от Европейския шахматен съюз (ECU) и Международната федерация по шахмат (FIDE) и наложено за използване в Европейските и световни състезания по шахмат от организаторите на първенствата.
 • Извършените разходи за доставка на електронни шахматни принадлежности с марка DGT, са в следствие на наложено от Европейския шахматен съюз, изискване за използване на продукти произведени от “DGT Projects B.V”, съгласно сключено Споразумение относно организацията на първенството сключено между Сдружение

„БФШ“, и Европейския шахматен съюз на 05.05.2010 г. и Анекс от

12.01.2011 г. към споразумението

–     За Сдружение „БФШ“, е било невъзможно да извърши доставки на електронни шахматни принадлежности с марка DGT, от друг доставчик, освен от производителя “DGT Projects B.V” и от Каиса Комерс“, Република Сърбия – изключителен представител на производителя за Република България.

 

 1. През 2011 г. Сдружение „БФШ“, е изплатило на Европейския шахматен съюз, сума в общ размер на 239 999.89 лв. или /122 710 евро/, представляваща наем на заглушаваща честотите техника, електронни шахматни часовници, електронни шахматни комплекти /дъски и фигури/. Горепосочената техника е наета във връзка с провеждането на Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. и провеждането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г. Извършените разходи за наем в размер на 239 999.89 лв. са отчетени по счетоводна сметка 609 „Други разходи“.

От извършената документална проверка се установи следното:

Във връзка с провеждането Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г., Сдружение „БФШ“ е заплатило за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз, електронни шахматни комплекти, електронни шахматни часовници и ел. оборудване с марка DGT, в общ размер на 113 829.30 лв. /58 200 евро/. За доставката Европейският шахматен съюз е издал  2 бр. фактури с №№ 232/11/03.08.2011 г. и 271/11/10.10.2011 г., платени от Сдружение „БФШ“ на 08.08.2011 г. и 11.10.2011 г. с 2 бр. платежни   нареждания.

Във връзка с провеждането на Европейското индивидуално първенство по шахмат 2012 г. в град Пловдив, Сдружение „БФШ“ е заплатило за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз, специфично спортно оборудване

/заглушаваща честотите техника/, електронни шахматни комплекти и

електронни шахматни часовници с марка DGT, общо в размер на 126 170.59 лв.

/64 510 евро/. За доставката Европейският шахматен съюз е издал 2 бр. фактури  с №№ 292/11/24.10.2011 г. и 318/11/15.11.2011 г., платени от Сдружение „БФШ“ на 24.10.2011 г. и 17.11.2011 г. с 2 бр. платежни нареждания.

За изясняване фактическите обстоятелства във връзка с изразходените суми за наемане на заглушителна техника и шахматни продукти на DGT се изиска писмено обяснение от изпълнителния директор на Сдружение „БФШ“ – Николай Велчев.

В представеното до финансовия инспектор становище и ангажираните към него документи / Споразумение относно Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. от 05.05.2010 г., Анекс от 12.01.2011 г. към споразумението, Циркулярно писмо №10/2009 от 04.11.2009 г., от Общо събрание на Европейския шахматен съюз, Стандарти за турнири на Европейския шахматен съюз, Споразумение относно организацията на Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г. от 06.11.2011 г., Анекс от 08.12.2011 г. към споразумението и Циркулярно писмо №10/2009 от

04.11.2009 година на Европейски шахматен съюз/, г-н Велчев заявява следното:

 • Съгласно Турнирните правила на Европейския шахматен съюз (ECU), при провеждане на индивидуалните състезания за възрастни се изисква използването на заглушаваща честотите техника за шахматни състезания, която се осигурява от ECU. С подписването на споразумението и анекса към споразумението с Европейския шахматен съюз (ECU) за организацията на Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 година, Сдружение „БФШ“ се задължава да спази и приложи стандартите за турнир на Европейския шахматен съюз.
 • “DGT Projects B.V” (Холандия), производител на електронни шахматни пособия (електронни шахматни комплекти (фигури), електронни шахматни табла и електронни шахматни часовници) с марка “Digital Game Technology” (DGT) е единствената компания на този етап, чийто спортно-техническо оборудване по шахмат е лицензирано от Европейския шахматен съюз (ECU) и Международната федерация по шахмат (FIDE) и наложено за използване в Европейските и световни състезания по шахмат от организаторите на първенствата.
 • Съгласно сключените договори за партньорство Международната федерация по шахмат (FIDE) и Европейския шахматен съюз (ECU) с производителя “DGT Projects B.V” (Холандия), националните шахматни федерации, при организирането на Европейски и/или световни първенства по шахмат се задължават да използват електронни шахматни пособия с марка “DGT“, закупувайки ги и/или наемайки ги от FIDE или ECU.
 • Поради недостиг на електронни шахматни пособия с марка “DGT“ за провеждането на Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. и Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г., Сдружение „БФШ“ е наело електронни шахматни пособия електронни шахматни комплекти (фигури табла) и електронни шахматни часовници с марка “DGT“ от Европейския шахматен съюз (ECU), който единствено предоставя електронни шахматни пособия с марка “DGT“ под наем.

От предоставените на финансовата инспекция документи и проверка на същите се установи:

 • Съгласно т.5 от сключеното на 05.05.2010 г. между Европейския шахматен съюз и Сдружение „БФШ“, Споразумение относно организацията на Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г., Европейският шахматен съюз препоръчва използването на електронни шахматни часовници тип DGT. Съгласно т. 19 от споразумението, Сдружение „БФШ“ се задължава, да обезпечи предаването по интернет на минимум 60 партии.
 • Видно от подписаният на 12.01.2011 г. Анекс към споразумение от 05.05.2010 г., Сдружение „БФШ“, като организатор е длъжен да изпълни следното условие: „наемане и осигуряване на DGT електронни дъски и закупуване на всички необходими неща за шахматни пособия (комплекти, табла, часовници), с оглед състезанието да се проведе в съответствие със стандартите, определени от турнирните регламенти на Европейския шахматен съюз“.
 • Съгласно т.5 от сключеното на 06.11.2011 г. между Европейския  шахматен съюз и Сдружение „БФШ“, Споразумение относно организацията на и Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г. Европейският шахматен съюз препоръчва използването на електронни шахматни часовници тип DGT. Освен това, с т. 15 от споразумението Европейския шахматен съюз препоръчва предаването на живо на колкото е възможно повече партии по интернет.
 • Съгласно подписаният на 08.12.2011 г. Анекс към споразумение от 06.11.2011 г., Сдружение „БФШ“, като организатор е длъжен да изпълни следното условие: „наеме и осигури на DGT електронни дъски и да закупи всички необходими шахматни пособия (шахове, дъски, часовници), за да може състезанието да се проведе според стандартите, описани от турнирните правила на Европейския шахматен съюз“.
 • Съгласно т. 3 „Зала за игра и шахматни материали“ от Стандартите за турнирни правила на Европейския шахматен съюз, при провеждане на индивидуални състезания за възрастни се изисква заглушаваща честотите техника за шахматни състезания, която се осигурява от Европейския шахматен съюз. В стандартите е разписано следното: „За турнирите за възрастни, живото предаване по интернет трябва да предвижда излъчването на минимум 50 партии“.

От гореизложеното и предоставените на финансовата инспекция доказателства е видно, че изборът на доставчик на заглушаващата честотите техника не е задължение на Сдружение „БФШ“, тъй като доставката на същото е в прерогативите на Европейския шахматен съюз. Поетите задължения от Сдружение „БФШ“, за организирането и материалното обезпечаване на двата международни форума, а именно: Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. в к.к. Албена и Европейското индивидуално първенство по  шахмат за мъже през 2012 г. в гр. Пловдив, в съответствие със Стандартите за турнирни правила на Европейския шахматен съюз, е било необходимо наемането на електронни шахматни пособия с марка DGT от Европейския шахматен съюз, който има ресурса да ги предостави. Предвид на гореизложените факти и доказателства и във връзка с предоставените Турнирни правила на Европейския шахматен съюз и сключените Споразумения, относно организацията на Европейското индивидуално първенство за деца, юноши и девойки през 2011 г. и Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г., за Сдружение „БФШ“ е било обективно невъзможно да извърши избор на доставчик за наемане на заглушаваща честотите техника, електронни шахматни комплекти (фигури и табла) и електронни шахматни часовници с марка DGT.

 1. На основание сключен договор от 02.04.2011 г., с платежно нареждане от 11.05.2011 г., Сдружение „БФШ“ е заплатило на „Баланс – М“, гр. София, сума в размер на 5 400.00 лв. с ДДС /4 500.00 лв. без ДДС/ за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Федерацията за 2010 г. Извършените разходи са отчетени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Стойността на отчетения разход попада в праговете по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, съгласно който за услуги до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не събират три оферти.

 

 1. При извършената документална проверка на предоставените разходооправдателни документи се установи, че през 2011 г., са отчетени разходи за извършени доставки на обща стойност 43 647.07 лв. с ДДС, в т.ч.: за доставки на горива – 2 086.99 лв.; за доставка на канцеларски материали- 10 098.86 лв.; за доставка на медикаменти – 3 060.84 лв.; за доставка на медали и купи – 3 554.40 лв.; за доставка на шахматни фигури и шахматни дъски – 15 451.12 лв.; за доставка на видеокамери-

5 774.48 лв.; за доставка на офис обзавеждане са изплатени – 972.99 лв.; за доставка на други материали, кафе, безалкохолни, визитки и рекламни материали – 2 647.39 лв.

Стойностите на отчетените разходи по счетоводна сметка 601 „Разходи за

материали“, по видове материали, попадат в праговете по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, съгласно който за доставки до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не събират три оферти. За извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от НВМОП.

 

 1. При извършената документална проверка на предоставените разходооправдателни документи се установи, че през 2011 г., са отчетени разходи за извършени различни услуги на обща стойност 61 893.56 лв. с ДДС, в т.ч.: за телефонни услуги – 2 443.211 лв.; за пощенски услуги –

312.25 лв.; за наем на помещения – 8 972.04 лв.; за сухопътен транспорт – 5 991.74 лв., за интернет услуги – 3 374.25 лв.; за хотелиерски и ресторантьорски услуги – 16 137.24 лв.; за застрахователни услуги –

218.61 лв.; за закупуване на карта за градски транспорт – 2 800.00 лв.; за визови услуги – 601.59 лв.; за охрана – 7 278.05 лв.; за наем на сървър-

5 145.60 лв.; и други услуги / организиране на екскурзия и организиране на концерт/ – 8 618.98 лв. Извършените разходи за услуги в размер на   61 893.47 лв. са осчетоводени по счетоводна сметка602 „Разходи за външни услуги“.

Стойностите на отчетените разходи, по видове услуги, попадат в праговете по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, съгласно който за услуги до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не събират три оферти. За

извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от НВМОП.

Приложения от №1до№93 вкл., от №107 до №112 вкл.и №№126 и 127

 1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи.

 

Приложимозаконодателствозапериода:

Закон за обществените поръчки /ЗОП, ред. ДВ брой 38/18.05.2012 г./

При извършената проверка се установи, че в периода от 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г. Сдружение „БФШ“, е отчело приходи в общ размер на

1 179 096.75 лв., от които по договори за финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ са постъпили целеви средства, в размер на 840 33.00 лв. или 71.27% от общите приходи на Сдружение „БФШ“ се финансират от МФВС.

Следователно в проверявания период на 2012 г., Сдружение „БФШ“ е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 7, т. 3 на ЗОП, за който са изпълнени условията на Параграф 1, т. 21, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на същия, а именно: юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществени интереси /чл. 1 и чл. 37, ал. 2 от Устава на Сдружение „БФШ“/ и е финансирано с повече от 50 на сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 на ЗОП. Министърът на физическото възпитание и спорта е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП, като централен орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за администрацията.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП, предложение първо, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях.

В периода от 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г., Сдружение „БФШ“ е извършило разходи за доставки и услуги в общ размер на 874 626.90 лв. с ДДС, отчетени по счетоводни сметки, както следва:

 • Счетоводна сметка 601 „Доставки“ – 35 783.88 лв.;
 • Счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“ – 337 160.24 лв.;
 • Счетоводна сметка 609 „Други разходи“ – 501 682.78 лв.

В проверявания период на 2012 г. от Сдружение „БФШ“ са извършени други разходи в общ размер на 501 682.78 лв., от които 413 422.19 лв. са изплатени суми за такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи и 88 260.59 лв. са изплатени суми за командировки в чужбина и страната, които не са обект на обществени поръчки.

 

При извършена проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършените разходи през проверявания период на 2012 г., в Сдружение

„БФШ“ се установи:

 1. През проверявания период на 2012 г. по счетоводна сметка 602

„Разходи за външни услуги“ са отчетени разходи за предоставени хотелиерски и ресторантьорски услуги от различни търговски дружества на стойност 42 331.45 лв. с ДДС или 39 355.35 лв. без ДДС, както следва:

 

 1. В периода от 30.03.2012 г. – 25.09.2012 г., Николай Христов  Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“, извършва въз основа на разходооправдателни документи разходи за хотелиерски и ресторантьорски услуги, чиято стойност възлиза на 30 795.75 лв. без ДДС.

 

Общата стойност на извършените разходи от Сдружение „БФШ“, в размер на 30 795.75 лв. без ДДС за предоставени хотелиерски и ресторантьорски услуги, попада в стойностите установени в чл. 14, ал. 4 от ЗОП, съгласно който възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност, без ДДС за доставки и услуги от 20 000 до 66 000 лв.

 

От гореизложеното е видно, че за Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ, е налице валидно задължение да спази правилата за възлагане на обществени поръчки, а именно събиране на оферти чрез публикуване на публична покана

/правно основание чл. 101 „а“, ал. 2 от ЗОП/, което се обуславя от обстоятелствата, че разходите за предоставени хотелиерски и ресторантьорски услуги, съставляват обект на обществена поръчка от  вида – услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и Приложение № 3, т. 17 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

 

С извършването на разходи за възлагане на обществена поръчка за хотелиерски и ресторантьорски услуги в общ размер на 30 795.75 лв. без ДДС, без да събере оферти, посредством публикуване на публична покана при наличие на законовите основания за това, Николай Христов Велчев – лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, е нарушил чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки / ЗОП, ред. ДВ брой 38/18.05.2012 г./.

За установеното нарушение на чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 101

„а“, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11010003 / 08.01.2013 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

 

За установеното нарушение на чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 101

„а“, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП срещу юридическото лице Сдружение „БФШ“, представлявано от изпълнителния директор Николай Христов Велчев, бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11010004 / 08.01.2013 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

 

2.1.2    За предоставени хотелиерски услуги, във връзка с провеждането на Европейското индивидуално първенство за мъже през 2012 г., от Сдружение „БФШ“, чрез Кристиан Петров Ласкаров – организационен директор в Сдружение „БФШ“ са платени

9 329.94 лв. с ДДС /8 559.61 лв. без ДДС/ на двама изпълнители, съответно: „ТЕНК ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив и „Димана Билд“ ООД, гр. Пловдив. За услугите изпълнителите са издали 2 бр. фактури, платени от сдружението с Разходни касови ордери №№ 80/30.03.2012 г. и 85/31.03.2012 г. Същите са отчетени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Стойностите на отчетените разходи за хотелиерски услуги в размер на 8 559.61 лв. без ДДС, попадат в праговете по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, съгласно който за услуги до 20 000 без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки, с обект по чл. 3, ал 1 на ЗОП. За извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 6 от ЗОП.

 

2.2    При извършената проверка на отчетените разходи в Сдружение „БФШ“ се установи, че в периода от 05.01.2012 г. – 10.08.2012 г., по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“ са отчетени разходи за услуги по въздушен превоз на пътници от различни търговски дружества, чиято стойност възлиза на:22 974.15 лв. без ДДС.

Общата стойност на извършените разходи за услуги по въздушен превоз на пътници от Сдружение „БФШ“ в размер на 22 974.15 лв. без ДДС попада в стойностите установени в чл. 14, ал. 4 от ЗОП, съгласно която възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност, без ДДС за доставки или услуги от 20 000 до 66 000 лв.

 

От гореизложеното е видно, че за Николай Христов Велчев –

изпълнителен директор на Сдружение „БФШ, е налице валидно задължение да спази правилата за възлагане на обществени поръчки, а именно събиране на оферти чрез публикуване на публична покана

/правно основание чл. 101 „а“, ал. 2 от ЗОП/, което се обуславя от обстоятелствата, че разходите за услуги по въздушен превоз на пътници, съставляват обект на обществена поръчка от вида – услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и Приложение № 2, т. 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

 

С извършването на разходи за възлагане на обществена поръчка за за услуга по въздушен превоз на пътници в общ размер на 22 974.15 лв. без ДДС, без да събере оферти, посредством публикуване на публична покана при наличие на законовите основания за това, Николай Христов Велчев – лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, е нарушил чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 101 „а“, ал. 1, във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки / ЗОП, ред. ДВ брой 38/18.05.2012 г./.

 

За установеното нарушение на чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 101

„а“, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП срещу Николай Христов Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“ бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11010016 / 10.01.2013 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

За установеното нарушение на чл. 101 „а“, ал. 2, във връзка с чл. 101

„а“, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП срещу юридическото лице Сдружение „БФШ“, представлявано от изпълнителния директор Николай Христов Велчев, бе съставен акт за установяване на административно нарушение № 11010017 / 10.01.2013 г. на основание чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

 

 1. През проверявания период на 2012 г. по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“, са отчетени разходи за организацията на Европейското индивидуално първенство за мъже през 2012 г., на обща стойност 222 159.54 лв. с ДДС или 198 248.81 лв. без ДДС.

При извършената проверка на документите се установи следното:

Съгласно Оферта /наддаване за домакинство на ECU състезание, подписана на 30.06.2010 г. за Сдружение „БФШ“ от д-р Стефан Аспарухов Сергиев – Председател на Управителния съвет на сдружението, федерацията е кандидатствала за домакинство на Тринадесетото Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г. За провеждане на първенството, в офертата е посочен „Новотел Пловдив“, гр. Пловдив и срок на провеждане от 20.03.2012 г. до 01.04.2012 г.

На финансовата инспекция се представи Циркулярно писмо № 9/2009 от

04.11.2009 г., видно от което, на Общо събрание на Европейския шахматен съюз

/ECU/ е взето решение да се проведе Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г. в град Пловдив, Република България.

На 06.11.2011 г. се сключва Споразумение между Европейския шахматен съюз и Сдружение „Българска федерация по шахмат“, с което на „БФШ“ се предоставя организацията на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г., като в споразумението федерацията се задължава да проведе спортното мероприятие в град Пловдив от 19.03.2012 г. до 01.04.2012 г.

На08.12.2011 г. е сключен Анекс към Споразумение от 06.11.2011 г., чрез който са регламентирани плащания на такси и наем на електронни шахматни дъски и часовници с марка DGT от страна на Сдружение „Българска федерация по шахмат“, към Европейския шахматен съюз.

Във връзка с организацията на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г., на 05.01.2012 г., в гр. Пловдив, е сключен договор между  Сдружение „Българска федерация по шахмат“ и „Синергон хотели“ АД, гр. Пловдив, представлявано от Веско Танев. Съгласно същият на Синергон хотели“ АД, гр. Пловдив се възлага осъществяването на настаняване, обслужване и хранене на участниците и гостите на първенството. В договора е фиксирана  обща стойност единствено за предоставянето на услуги по медицинско обслужване, охраната и наема на зали, в размер на 33 847.52 евро или 66 200.00 лв. В Приложение № 1, неразделна част от договора, се съдържат единична стойност на услугите по настаняване и хранене.

За изпълнението на договора, с 3 броя платежни нареждания от 09.03.2012 г., 30.03.2012 г. и 05.06.2012 г. на изпълнителя са изплатени средства в общ размер на 222 159.54 лв. с ДДС /198 248.81 без ДДС/.

Изпълнителят на хотелски ресторантьорски услуги и услуги за медицинско

обслужване, охраната и наема на зали – Синергон хотели“ АД, гр. Пловдив, във връзка с организирането на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г., е избран без да е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.

По време на финансовата инспекция от Николай Велчев – изпълнителен директор на Сдружение „БФШ“, бе изискано писмено обяснение, относно възприетият и приложен от възложителя критерии за избор на изпълнител за извършване на горепосочените услуги, във връзка с провеждането на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г. в град Пловдив.

В свое писмено обяснение, г-н Велчев заявява, че съгласно образеца на на офертата за домакинство на състезание на Европейския шахматен съюз /ECU/, Българската федерация по шахмат (БФШ), с подаването на офертата си за възлагане на домакинство на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 година, изрично е посочила мястото на провеждането му, а именно – хотел „Новотел Пловдив“, който впоследствие е инспектиран от Европейския шахматен съюз и утвърден с Циркулярно писмо № 9/14.09.2010 г. на Европейския шахматен съюз.

От гореизложеното и предоставените на финансовата инспекция доказателства

/Оферта/ наддаване за домакинство на ECU състезание, Циркулярно писмо № 9/14.09.2010 г. на Европейския шахматен съюз и Споразумение между Европейския шахматен съюз и Сдружение „Българска федерация по шахмат“, относно организирането на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г./ е видно, че изборът на изпълнител на хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги за медицинско обслужване, охрана и наема на зали – „Синергон хотели“ АД, гр. Пловдив, собственик на хотел „Новотел Пловдив“, е в следствие на сключено международно Споразумение, между Европейския шахматен съюз и Сдружение „Българска федерация по шахмат“, с което се предоставя организацията на Европейско индивидуално първенство за мъже през 2012 г. на БФШ.

Предвид на гореизложеното, извършването на разходи за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги за медицинско обслужване, охрана и наема на зали, съгласно договор със „Синергон хотели“ АД, гр. Пловдив от 05.01.2012 г., в размер на 198 248.81 без ДДС, без да е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, е в съответствие с лимитативно регламентираните условия /изключения от приложното поле/ в чл.12 на ЗОП и по-конкретно, в хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 15 на същия, съгласно който: за обекти по чл. 3, ал. 1 на ЗОП, законът не се прилага при договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.

 

 1. За извършване на транспортни услуги през периода 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. от Сдружение „БФШ“, са изплатени общо 18 442.00 лв. с ДДС или 16 779.67 лв. без ДДС, на четири различни фирми както следва;
 • за превоз на пътници от аерогара София до гр. Пловдив и обратно на „Ролита 97 П“ ЕООД, гр. София, по фактури с №№ 1000001021/14.03.2012 г., 1000001047/28.03.2012 г. и 1000001071/04.04.2012 г., е платено общо в размер на 8 472.00 лв., на основание сключен договор от 16.03.2012 г.;
 • за превоз на пътници по маршрут София – Цетине (Черна гора) – София на

„Ролита 97 П“ ЕООД, гр. София, по фактура с № 1000001135/09.05.2012 г. са платени 581.00 лв., на основание сключен договор от 26.04.2012 г.;

 • за превоз на пътници по маршрут София – Будапеща – Прага – Белград – София на „Планет Турс“ ЕООД, гр. София, по фактури с №№ 2333/24.07.2012 г. и 2369/09.08.2012 г. е платено общо в размер на 7 887.00 лв., на основание сключен договор № 0184/24.07.2012 г.,
 • за извършена транспортна услуга, по фактура № 10000012547/30.06.2012 г. на

„Албена Тур“ ЕАД к.к. Албена, са платени 1442.00 лв.;

 • за извършена транспортна услуга, по фактура № 919/10.07.2012 г. на СД

„Трансекспрес С-ИЕ“ са платени 60.00 лв.

Извършените разходи за транспортни услуги са отчетени по счетоводна сметка

602 „Разходи за външни услуги“.

Стойностите на отчетените разходи за транспортни услуги в размер на 16 779.67 лв. без ДДС, попадат в праговете по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, съгласно който за услуги до 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки, обект по чл. 3, ал 1 на ЗОП.

 1. При проверка на разходооправдателните документи се установи, че в периода 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. от Сдружение „БФШ“,са отчетени суми за извършени разходи за услуги по отпечатване на материали на обща стойност    13 626.06 лв. с ДДС /12 675.22 лв. без ДДС/. От тях 8 133.06 лв. с ДДС са отчетени по счетоводна сметка 601 „Разходи за материали“ и 5 493.00 лв. с ДДС са отчетени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“. Същите са изплатени на шест фирми, както следва: ЕТ „Звезди – Звездомира Петрова“ ЕООД, гр. София, „Алана дизайн“ ООД, гр. София, „Имейл дизайн“ ООД гр. София и „Делта стар АГ“ ЕООД.

Стойностите на извършените разходи за отпечатване на материали в размер на 12 675.22 лв. без ДДС, попадат в праговете по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, съгласно който за услуги до 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки по чл. 3, ал 1 на ЗОП. За извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 6 от ЗОП.

 

 1. На основание сключен договор от 11.07.2012 г., с 2 броя платежни нареждания от 20.08.2012 г. и 04.09.2012 г. Сдружение „БФШ“, е заплатило на

„Баланс – М“, гр. София общо 5 400.00 лв. с ДДС /4 500.00 без ДДС/ за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на федерацията за 2011 г. Извършените разходи са отчетени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Стойностите на отчетените разходи в размер на 4 500.00 лв. без ДДС попадат в в праговете по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, съгласно който за услуги до 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки по чл. 3, ал 1 на ЗОП.

 

 1. При извършената документална проверка на предоставените разходооправдателни документи се установи, че през проверявания период на 2012 г., са отчетени разходи за извършени доставки на обща стойност 27 650.82 лв. с ДДС, в т.ч.: на гориво – 1 289.28 лв.; на канцеларски материали – 2 915.28 лв.; на медали и купи – 2 42.76лв.; на шахматни фигури и шахматни дъски –

7 476.00 лв.; на рекламни материали – 3 169.22 лв.; на официално облекло – 2 о65.50 лв.; на спортни екипи – 7 490.00 лв.; на кафе, безалкохолни, консумативи, награди и цвета – 823.78 лв.

Стойностите на отчетените разходи по счетоводна сметка 601 „Разходи за

материали“, по видове материали, попадат в праговете по чл. 14, ал. 5, т.2 от ЗОП, съгласно който за доставки до 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки с обект по чл. 3, ал 1 на ЗОП. За извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 6 от ЗОП.

 

 1. При извършената документална проверка на предоставените разходооправдателни документи се установи, че през проверявания период на 2012 г., са отчетени разходи за извършени различни услуги на обща стойност 20 360.10 лв. с ДДС, в т.ч.: за телефонни услуги – 1 403.50 лв.; за пощенски услуги – 40.60 лв.; за наем на помещения – 4 601.13 лв.; за интернет услуги –  2 704.40 лв.; за застрахователни услуги – 456.36 лв.; за закупуване карта за градски транспорт – 2 210.00 лв.; за ремонтни услуги – 1 500.00 лв.; за

адвокатски услуги – 680.00 лв.; за абонамент за преса – 319.66 лв. и други услуги /съдийски, представителни, актуализация на програмни продукти и фр./ – 6 074.45 лв. Извършените разходи за услуги в размер на 20 360.0 лв. са осчетоводени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Стойностите на отчетените разходи по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги“ за гореизложените услуги, попадат в праговете по чл. 14, ал. 5, т.2 от ЗОП, съгласно който за доставки до 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при поръчки с обект по чл. 3, ал 1 на ЗОП. За извършените разходи не са сключвани договори, като същите са доказани с първични платежни документи, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 6 от ЗОП.

        Приложения от №1 до № 9 вкл. И от № 94 до № 127 вкл.

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Сдружение „Българска федерация по шахмат“ гр. София и един за Агенцията за държавна финансова инспекция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По доклад № ДП 1 СФ-001 / 15.01.2013 година, съставен при извършената финансова инспекция на Сдружение „Българска федерация по шахмат“ гр. София, от Димитър Любенов Граховски – на длъжност главен финансов инспектор в отдел Първи, дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“ на Агенцията за държавна финансова инспекция. Докладът е връчен на изпълнителния директор на Сдружение „Българска федерация по шахмат“ гр. София с протокол за завеждане на доклада под № 1- 077-044/18.01.2013 година в деловодството на федерацията.

След връчването на доклада, в срокът определен по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, не постъпиха писмени становища по доклада.

В резултат на това финансовият инспектор потвърждава констатациите си в доклада. Констатациите остават непроменени, като са отразени в доклада.

 

Дата 05.02.2013 г.                                            Финансов инспектор:

/Д. Граховски/

 

Print Friendly

4 Коментари на (ВИДЕО) Потресаващи разкрития на дупничанина Методи Стойнев за далавери в българския шахмат

 1. пък после се питаме – що няма пари за спорт ?

 2. на това му се вика СХЕМА.

 3. След такова нещо ще кажа само едно НЯМАМ ДУМИ

 4. Ето затова после няма спорт в България. Това е потересаващо

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Потресаващи разкрития за далавери в българския шахмат | Витоша Нюз

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien