Съветниците в Дупница разшириха дейността на ОП “Озеленяване“, за да бъде общината по-чиста и подържана

Най-сетне и в Дупница прецениха, че Общината може да извършва редица комунални услуги, като за по-малко пари могат да се извършват повече дейностти. На днешното редовно заседание на Общински съвет бе разгледана и приета извънредна докладна на кмета инж. Методи Чимев. Чрез докладната бе приет нов правилник на ОП“ Поддръжка и озеленяване на територии за обществено ползване“, като в него са разширени дейносттите, които ще бъдат извършвани, а именно:  сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на общинското депо, почистване на териториите за обществено ползване, метене и миене на улици, площади и паркове. Предприятието ще поеме и снегопочистването, както и контрол по хоризонтална и вертикална пътна маркировка, поддръжка и техническо обслужване на улично и парково осветление. Един от мотивите на кмета е,че в момента общинското предприятие няма нужния ресурс и подържа основно централната градска част

 Сега на предприятието са възложени следните дейности:

1. управление на зелената система на община Дупница и териториите за обществено ползване определени с Решение на Общински съвет;

2. осъществяване на контрол върху спазването на нормативната уредба,засягаща обществения ред, зелената система и чистотата на териториите за обществено ползване;

3. проектиране, изграждане, поддържане и управление на територии за обществено ползване;

4. почистване на речни корита и други дейности за превенция в рамките на град Дупница и населените места от общината; 

5. всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на ползване на обществени територии, градинки и паркови пространства; 

6. поддържане парковата мебел и елементи на градското обзавеждане 

В старият  правилник на предприятието бе посочено, че за поддръжка на възложените дейности трябва да се грижат 15 човека, като тази бройка е крайно недостатъчна и поради тази причина се подържа предимно  централната градска част на Дупница. Друг предимство на новия правилник е, че с разширена дейност и подсигурена техника предприятието ще може да реагира навременно и адекватно при всякакви ситуации на територията на общината. Чрез увеличаване броя на персонала и разширяване на дейностите Общинското предприятие, ще подобри значително работата си. В обхвата на действие са включени голяма част от работата на различни звена, които сега съществуват, като отделни към общинска администрация Дупница.  С разширена дейност и подсигурена техника предприятието ще бъде изключително мобилно и ще реагира навременно и адекватно при всякакви ситуации на територията на общината. С разширяването на дейностите на настоящото ОП „Поддръжка и озеленяване на територии за обществено ползване “ се гарантира  по-добра поддръжка на териториите за обществено ползване в община Дупница.

Докладната бе приета с 20 гласа „за“, а шестима се въздържаха. Сред тези, които се въздържат, бе и председателя на Общински съвет Ивайло Константинов, който изрази учудване от факта, че докладната се входира, като извънредна. Костадин Костадинов заяви в залата, че не намира логика в идеята и не подкрепя обособяването на още едно общинско предприятие. Костадинов допълни, че това е връщане към комунизма, а също така има много примери за не добре работещи общински предприятия. Костадинов обаче гласува „за”, след като посочи, че трябва да се даде възможност на кметския екип да работи така, както преценява за добре. Оказа се също така, че подобна идея е имало в предизборните програми и на ГЕРБ и БСП.Кметът Методи Чимев допълни, че по този начин ще може да контролира много по-добре всички дейности, които сега се изпълняват от фирми и много често има пробрлеми във взаимодействието между тях. Въздържаха се и съветниците от БДЦ, въпреки че в Бобов дол, където те са управляващи Общината е обслужвана от подобно дружество и влага голям ресурс в него. Припомняме, че преди месец по този път на създаване на общинско предприятие извършващо редица комунални услуги тръгна и община Рила. 

В новият правилник е предвидено, че предприятието ще разполага и с повече работници, като се предвижда да бъдат заети 170 човека, според дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнявани, това е първоначално необходимата бройка. В правилника внесен в Общински съвет е посочено какви длъжности се предлага да бъдат създадени. Повече от половината заети ще отговарят за чистотата на общината, а 20 са строителните работници. В момента за належащи строително-монтажни дейности Общината разполага само с /около/ 6-ма работника, грижи за чистотата се полагат само, чрез програми по временна заетост, като за всяка програма се посочват различни условия към лицата наемани на работа, а заетостта е за не-повече от 1 година. На територията на общината съществуват стотици декари зелени площи предназначени за обществено ползване, които с наличният към момента персонал е невъзможно да бъдат подържани. Това естествено води и до недоволство от страна на живеещите в Дупница и региона. 

Съгласно Закона на общинската собственост, предприятието няма да генерира печалба и не начислява амортизация, а чрез разширяването на дейностите, които са задължителните за общините и изцяло в обществен интерес, ще се осигурят по нормални за хората условия на живот и ще се подобри поддръжката и опазване чистотата на околната среда. За разлика от фирмите външни изпълнители ще бъдат начислявани по-ниски стойности за изпълнение на услугите, срещу съответните счетоводни документи. Необходимите допълнителни финансови средства, които се предвиждат съгласно дейностите и предложената структура на предприятието, ще бъдат заложени в бюджета на Общината за 2017 година, като предприятието може да се финансира допълнително от  проекти и програми.

 

Print Friendly

1 Коментар на Съветниците в Дупница разшириха дейността на ОП “Озеленяване“, за да бъде общината по-чиста и подържана

  1. Че тя цялата е чиста и зелена, на нашата улица от тротоарите излизат треви, които достигат до 2 метра, това ако не е чистота, хем горичка си имаме, хем плочките не амортизираме, кислород си ни правят тревите, змиите ни има къде да си живеят.
    Все пак е по-добре от гледката след 20 метра, където ВИК се погрижи да пресъздаде картини от Сирия, както и огромният двуетажен бакшишки кенеф !

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien