Съдът в Дупница потвърди глоба от 80 000 лв на „ТЕЦ-Бобов дол“

Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова потвърди наказателно постановление от 19.05.2020 г., издадено от Директора на РИОСВ гр.Перник, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 80 000лв., за нарушение по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Кюстендилския административен съд.
На „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, за експлоатацията на Горивна инсталация за производство на електроенергия, от Изпълнителна агенция по околната среда и водите е издадено Комплексно разрешително / КР / №45-Н4/09.04.2019г. След извършена проверка от служители на РИОСВ Перник, осъществена в периода от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г. е било констатирано, че на 18.07.2019 г., операторът не е изпълнил условията от издаденото му КР № 45-Н4/09.04.2019г.
Съгласно посочените условие и таблици, до писмено потвърждение от РИОСВ – Перник на изпълнението на Условие 2.1 от КР, дружеството може да използва за работа на централата само и единствено въглища. На оператора не е разрешено използването на друг вид гориво – биомаса. Предвид липсата на писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Перник, за изпълнението на Условие 2.1 от КР, операторът няма право да извършва и прием на отпадъци с конкретно посочени кодове. На 18.07.2019 г., в ТЕЦ Бобов дол е използвано и изгорено неразрешен вид гориво – биомаса, в количество 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци с код 15 02 03, в количество 6,5 тона / абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в код 15 02 02 / и с код 04 02 09 в количество 5,46 тона / отпадъци от смесени материали – импегриран тесктил, еластомер, пластомер /.
Извършването на административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, предвид доказателствата събрани в производството. Събраните по делото гласни и писмени доказателства установиха, че дружеството – жалбоподател, не е изпълнило условията от издаденото му Комплексно разрешително № 45-Н4/09.04.2019 г. С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien