Откриха и разпитаха Георги Близнаков, управител на „Популярна каса“ Дупница

Георги Близнаков управител на станалата скандално известна „Популярна каса „ Дупница е бил разпитан вчера. Говорителят на районната прокуратура Емил Павлов потвърди това и допълни, че са снети обяснения за случващото се.“ Към момента са постъпили по-голямата част от изисканите документи, снети са обяснения от председателя на касата.“, заяви Павлов. От прокуратурата проверяват и това дали има нещо общо и случая с продаваните от Георги Близнаков апартаменти в Сапарева баня.“ Не мога да кажа дали има връзка между двете неща, преди да приключи проверката, но в РП Дупница действително има подадени жалби от граждани, които са закупили "на зелено".“, допълни Павлов. Във връзка с продажбата на апартаменти от Близнаков в Сапарева баня през годината са постъпили общо 4 жалби – две от тях са прекратени, а другите все още се проверяват. 58 са жалбите до момента, постъпили в Районната прокуратура в Дупница.

За този род престъпления законът предвижда затвор от 5 до 15 години. Ако прокуратурата прецени, че няма данни за извършено престъпление, потърпевшите ще трябва да търсят сами правата си в съда. Според неофициална информация Близнаков, заедно със семейството си е бил в Гърция, но преди дни се е прибрал в Дупница. В града не са го виждали и не е ясно, дали живее в апартамента си. Припомняме, че на 13 май Георги Близнаков затворил финансовата институция, без да уведоми вложителите и кредитополучателите, и обявил процедура по несъстоятелност. На вратата на офиса на "Популярна каса" е поставена бележка, че поради процесуални действия касата няма да работи до месец септември. "Популярна каса" в Дупница е регистрирана през 2009 г. като "Кредитно-спестовна кооперация дупнишка популярна каса". Георги Близнаков е собственик на чейнчбюро и заложна къща в Дупница. Негова собственост е и хотел "Съни" в Сапарева баня, който е обявен за продан. Водата и токът на хотела са изключни заради неплатени сметки. Сред вложителите в „Популярна каса” има бивши полицаи, гастарбайтери и по-заможни дупничани заради високата лихва от 18%, които давала финансовата институция. Говори се за депозити от по 200-300 000 лв. Георги Близнаков е изтеглил 600 000 лв. кредит от банка за строежа и оборудването на хотел „Съни” в Сапарева баня. Банката му дала парите срещу ипотека на хотела в Сапарева баня, но кредитът е станал изискуем, тъй като не е погасяван редовно, въпреки че Близнаков е успял да продаде апартаменти по 40 000 евро в хотела.

Print Friendly

12 Коментари на Откриха и разпитаха Георги Близнаков, управител на „Популярна каса“ Дупница

 1. Още сме на режим “ Изчакване “ заради прокуратурата.

 2. И сега какво стана , на Пламен и Ангел се опитват да вземат всичко ,от жените им ,от децата им и от всякъде където могат , а това безгръбначно прхвърлило и продало имуществото си на роднини и приятели / ако въобще има такива / и какво ,ще лежи пет години да го поджиркат в затвора и после бамбалео ?!

 3. Много наивно мислиш.Законово са изпипали всичко и не само че няма да влезе в затвора а ще бъде и оправдан заедно с неговите „шефове“ един от които живее в Джерман и ще си харчат паричките на воля.А тези които са се подлъгали-студената вода е безплатна все още.Добре дошли в реалността.Това е като да си дадеш 50 декара земя да ти я обработват и да вземаш накрая рента.Вземаш година-две после не вземаш нищо.Гориш

 4. АКТУАЛНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
  Кооперация „“КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ ДУПНИШКА ПОПУЛЯРНА КАСА““ – в несъстоятелност
  1. ЕИК/ПИК 109517007
  2. Фирма „КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ ДУПНИШКА ПОПУЛЯРНА КАСА“
  3. Правна форма Кооперация
  4. Изписване на чужд език DUPNISHKA POPULARNA KASA
  5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
  област Пловдив, община Пловдив
  гр. Пловдив 4019
  район р-н Източен
  бул.“Цариградско шосе“ No 53, бл. Индустриален център“Тракия“, ет. 2
  6. Предмет на дейност 1-ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ CAMO HA ЧЛEH-KOOПEPATOPИTE ЗA CMETKA HA HAПPABEHИTE OT TЯX BHOCKИ И CPEДCTBA HA KOOПEPAЦИЯTA B OБPAЗУBAHATA ПO PEШEHИE HA OБЩOTO CЪБPAHИE BЗAИMOCПOMAГATEЛHA KACA, CЪГЛACHO ИЗИCKBAHИЯTA HA ЧЛ.36 AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗK И ЧЛ.2 T.7 OT ЗБ. 2-ИHBECTИPAHE CPEДCTBA B PAЗЛИЧHИ OTPACЛИ HA HAЦИOHAЛHOTO HИ CTOПAHCTBO. 3-ИЗBЪPШBAHE HA CTOПAHCKИ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ ЗA ЗAДOBOЛЯBAHE ИHTEPECИTE HA ЧЛEH-KOOПEPATOPИTE CИ, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ ЗA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA – KOHCУЛTAHTCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ФИHAHCOBO-CЧETOBOДHИ, AДMИHИCTPATИBHИ, ПPOГPAMHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, OXPAHИTEЛHA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. 20080617090631 История Документи
  9. Председател ГЕОРГИ СОТИРОВ БЛИЗНАКОВ
  13. Управителен съвет Дата на изтичане на мандата: 15.01.2007
  ИВАН АСЕНОВ ШОПОВ
  КИРИЛ БОЯНОВ БЪРЗАЧКИ
  СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА
  ПЛАМЕН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
  ГЕОРГИ СОТИРОВ БЛИЗНАКОВ
  15. Контролен съвет ДАВКО ГЕОРГИЕВ ДАВКОВ
  ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ БЛАГОЕВ
  26. Прекратяване на търговската дейност Прекратена търговска дейност
  Данни за производството по несъстоятелност
  901. Открито производство по несъстоятелност
  Решение No 258 от 13.06.2016
  Дело No 217/2016, Окръжен съд – Пловдив
  Правно основание: Чл. 632 от ТЗ
  Подлежи на незабавно изпълнение
  Подлежи на обжалване в срок от 7 дни от датата на вписване в Търговския регистър 20160613153729
  902. Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността: 31.12.2013 г.
  Решение No 258 от 13.06.2016
  Дело No 217/2016, Окръжен съд – Пловдив
  Правно основание: чл. 632, ал. 1 от ТЗ
  Подлежи на незабавно изпълнение
  Подлежи на обжалване в срок от 7 дни от датата на вписване в Търговския регистър 20160613153729 История Документи
  904. Спиране на производството Спряно производство
  Решение No 258 от 13.06.2016
  Дело No 217/2016, Окръжен съд – Пловдив
  Правно основание: чл. 632, ал. 1 от ТЗ
  Подлежи на незабавно изпълнение
  Подлежи на обжалване в срок от 7 дни от датата на вписване в Търговския регистър
  908. Общ запор и възбрана Постановен обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
  Решение No 258 от 13.06.2016
  Дело No 217/2016, Окръжен съд – Пловдив
  Правно основание: чл. 632, ал. 1 от ТЗ
  Подлежи на незабавно изпълнение
  Подлежи на обжалване в срок от 7 дни от датата на вписване в Търговския регистър
  910. Обявяване в несъстоятелност Обявен в несъстоятелност
  Решение No 258 от 13.06.2016
  Дело No 217/2016, Окръжен съд – Пловдив
  Правно основание: чл. 632, ал. 1 от ТЗ
  Подлежи на незабавно изпълнение
  Подлежи на обжалване в срок от 7 дни от датата на вписване в Търговския регистър

 5. До КАТЯ .Ти да не си им адвокат бе.ИЛИ ти си ИВОНА .Като НЯМА ПРАВДА ИМА БРАДВА.

 6. НЕ СЪМ ИМ АДВОКАТ, НО ТЕЗИ КОИТО СА „СПЕСТЯВАЛИ“ ПАРИ В КООПЕРАЦИЯТА ГИ СЪВЕТВАМ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ АДВОКАТ ТЪЙ КАТО СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА КЪМ КООПЕРАЦИЯТА СА КРАТКИ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
  ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
  Срок за предявяване
  Чл. 685. (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г., бр. 38 от 2006 г.) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност. – КОЕТО ВПИСВАНЕ Е ИЗВЪРШЕНО НА 13.06.2016 Г.
  (2) Кредиторът посочва основанието и размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, съдебен адрес и представя писмени доказателства.

 7. Тая кооперация- банка даваше също така кредити срещу баснословни лихви – демек лихвар.Това никои никъде от медиите не го споменава.

 8. Катя това какво значи че ще си върнем парите ли по мирен начин?

 9. Ако не върне парите доброволно тоя мошеник…,брезочлив и нахален длъжник на над 300души , има и други способи , но едва ..ли ще му хареса….!?Рано ..или късно…, идва ..ВИДОВ-ден…!!!Добре да си помисли…!?

 10. Какво стана с това следствие.Вече спре да се пише.Ние потърпевшите сме още на режим „ИЗЧАКВАНЕ“

 11. „М“ кредит който раздават кредити са на Близнакови.

 12. Има ли някакво развитие по това следствие и дело.Моля пишете.

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien