Най-сетне! Разширяват дейностите на ОП „Озеленяване“ в Дупница с цел по-чист и по-подържан град

Община Дупница иска да разшири дейността  на ОП „Поддръжка и озеленяване на територии за обществено ползване“ със сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на общинското депо, почистване на териториите за обществено ползване, метене и миене на улици, площади и паркове. Предприятието ще поеме и снегопочистването, както и контрол по хоризонтална и вертикална пътна маркировка, поддръжка и техническо обслужване на улично и парково осветление.

В момента общинското предприятие няма нужния ресурс и подържа основно централната градска част

 В момента на общинското предприятие са възложени следните дейности:

1. управление на зелената система на община Дупница и териториите за

обществено ползване определени с Решение на Общински съвет;

2. осъществяване на контрол върху спазването на нормативната уредба,

засягаща обществения ред, зелената система и чистотата на териториите за

обществено ползване;

3. проектиране, изграждане, поддържане и управление на територии за

обществено ползване;

4. почистване на речни корита и други дейности за превенция в рамките на

град Дупница и населените места от общината;

5. всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на

организацията на ползване на обществени територии, градинки и паркови

пространства;

6. поддържане парковата мебел и елементи на градското обзавеждане

В сега съществуващият  правилник на предприятието е посочено, че за поддръжка на възложените дейности трябва да се грижат 15 човека, като тази бройка е крайно недостатъчна и поради тази причина се подържа предимно  централната градска част на Дупница.

С разширена дейност и подсигурена техника предприятието ще реагира навременно и адекватно при всякакви ситуации на територията на общината.

Чрез увеличаване броя на персонала и разширяване на дейностите Общинското предприятие, ще подобри значително работата си. В обхвата на действие са включени голяма част от работата на различни звена, които сега съществуват, като отделни към общинска администрация Дупница.  С разширена дейност и подсигурена техника предприятието ще бъде изключително мобилно и ще реагира навременно и адекватно при всякакви ситуации на територията на общината. С разширяването на дейностите на настоящото ОП „Поддръжка и озеленяване на територии за обществено ползване “ се гарантира  по-добра поддръжка на териториите за обществено ползване в община Дупница.

Нови работни места

Предприятието ще разполага и с повече работници, като се предвижда да бъдат заети 170 човека, според дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнявани, това е първоначално необходимата бройка. В проекта на правилника внесен в Общински съвет е посочено какви длъжности се предлага да бъдат създадени. Повече от половината заети ще отговарят за чистотата на общината, а 20 са строителните работници. В момента за належащи строително-монтажни дейности Общината разполага само с /около/ 6-ма работника, грижи за чистотата се полагат само, чрез програми по временна заетост, като за всяка програма се посочват различни условия към лицата наемани на работа, а заетостта е за не-повече от 1 година. На територията на общината съществуват стотици декари зелени площи предназначени за обществено ползване, които с наличният към момента персонал е невъзможно да бъдат подържани. Това естествено води и до недоволство от страна на живеещите в Дупница и региона. 

За по-малко пари ще бъдат извършвани повече дейности

Съгласно Закона на общинската собственост, предприятието няма да генерира печалба и не начислява амортизация, а чрез разширяването на дейностите, които са задължителните за общините и изцяло в обществен интерес, ще се осигурят по нормални за хората условия на живот и ще се подобри поддръжката и опазване чистотата на околната среда. За разлика от фирмите външни изпълнители ще бъдат начислявани по-ниски стойности за изпълнение на услугите, срещу съответните счетоводни документи.

Необходимите допълнителни финансови средства, които се предвиждат съгласно дейностите и предложената структура на предприятието, ще бъдат заложени в бюджета на Общината за 2017 година, като предприятието може да се финансира допълнително от  проекти и програми. На предстоящата на 15-ти юли сесия общинските съветници ще разгледат предложеният им Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Поддържане и озеленяване на териториите за обществено ползване", като се очаква да го одобрят и гласуват. Съветниците ще утвърдят и седалище и адрес на управление, което е общинска собственост.

 

 

 

Print Friendly

2 Коментари на Най-сетне! Разширяват дейностите на ОП „Озеленяване“ в Дупница с цел по-чист и по-подържан град

  1. Много готино начинание, което се надявам да се реализира, защото има много позитиви. Крайно време беше да се направи такова нещо, ама. Но да видим след това как ще заработи

  2. Bravo ni posle ste ima sopstveba firma i novi rabotni mesta.uspeh

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien