Майката на общински съветник от БСП осъди Общината за 20 хиляди

Над 20 000 лева ще трябва да се бръкне от общинската хазна кмета на Дупница инж. Методи Чимев, за да плати по загубено дело заведено срещу Община Дупница. Производството е образувано по искова молба, подадена от майката на общинския съветник от БСП-Александър Анин-Анка. Фирмата й ET „А.А. Риластрой" претендира за неразплатени фактури по дейности. С договор № VIII -17/12.08.2011г. община Дупница е възложила на ЕТ да извърши строително- ремонтни дейности, състоящи се в „топлинно изолиране на външни стени на обект ОУ" Св.Св. Кирил и Методий", находящ се и с.Яхиново, общ.Дупница на обща стойност в размер на 28 624.44 лева с вкл. ДДС. С акт № 1 за установяване на СМР от 29.09.2011г./ неразделна част от договор VIII-17/12.08.2011г./ подписан от представител на възложителя и от собственика и управител на изпълнителя се е констатирало, че договорените СМР са изпълнени качествено и в срок, като страните са се споразумели, че договорната сума в размер на 28 624.44 лева следва да бъде намалена на сума в размер на 26 642.04 лева, тъй като доставката и монтажа на 140 л.м. водосточни тръби, включени в първоначалната договореност, ще бъде извършена от друг изпълнител. Въз основа на постигнатите договорености по описания по-горе договор, Община Дупница е извършила авансово плащане на ищеца в размер на 8578.33 лева с вкл. ДДС, което плащане е фактурирано на 17.08.2011г. Съгласно разпоредбата на чл.8 от същия договор окончателното плащане на извършените СМР следвало да бъде направено от възложителя след надлежно подписан протокол за действително изпълнените СМР. На 29.09.2011г. такъв протокол е бил подписан между Община Дупница и ищеца. С фактура от 25.02.2013г. ЕТ е фактурирал на Община Дупница остатъка от дължимото възнаграждение за сума в размер на 18 054.71 лева с вкл. ДДС. Въпросната фактура е получена от общината на 26.02.2013г. Въпросното задължение не е било изплатено към 13.05.2013 г., на която дата е подадено заявлението в съда.

В законоустановения едномесечен срок по делото е постъпил писмен отговор от ответника, с който оспорва предявените искове. "От Общината са изложили като довод, че в случая приложеният по делото акт 19 не представлява приемо-предавателен протокол по смисъла на изложеното в договора, тъй като имат за цел отчитане на обема и видовете строително-монтажни работи, те нямат характер на приемо-предавателни протоколи. Подписът под документите пък е от лице Л.М. без представителна власт, а не от кмета на общината, който е подписал договора в качеството му на възложител. С исковата молба е представена фактура, сумата по която се претендира с настоящия иск, в графа получател на която (име, фамилия и подпис) не се съдържат данни на лице, което евентуално е получило фактурата. При положение, че издадената от ищеца фактура не съдържа данни, че е приета и подписана от надлежен, законен представител на Община Дупница, макар и да е осчетоводена, не може категорично да се приеме, че за ответника е възникнало задължение за плащане, още повече липсва приемо-предавателен протокол, а само подписан от неупълномощено лице акт обр. 19 за установяване на извършени СМР", се казва в част от изложеното от Община Дупница.

От свидетелските показания на Л.К.М. се установява, че същата е работела като „Инвеститорски контрол” включително и на процесния обект и в длъжностната й характеристика се включвали задължения от името на Общината да приема и подписва извършените СМР от съответните съконтрагенти по сключените с общината договори. Свидетелката в процесния случай е проверила качественото извършване на СМР, за което е направила необходимите замервания и е подписала акт (протокол) образец №19 на 29.09.2011г., с който е удостоверила, че видовете дейности са извършени качествено и отговарят на количествата, които са описани в този протокол.

Дупнишкият районен съд реши делото в полза на ET „А.А. – Риластрой”, като Община Дупница трябва да заплати остатъка от сумата от 18 054,71 ведно със законна лихва до окончателно изплащане на вземането. Разноските по настоящото производство са в общ размер на 2475,52 и отново са за сметка на общината. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.

Print Friendly

1 Коментар на Майката на общински съветник от БСП осъди Общината за 20 хиляди

  1. Така ще е Методи. Ти ни спря далаверата с бссте Пламен сега ще ядеш дървото. А можеше и ти да папкаш, ама на кмет тръгна да ми се правиш. Нито властта на Боко ще дадеме, нито пък ти добро че видиш. Щом ни спря кранчето-сега плащай ти

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien