Кредитно дружество си поиска парите от починал преди 7 години мъж

Производството в Районен съд Дупница е образувано по искова молба, подадена от кредитно дружество, което е сключило договор на 24 май 2007 година с М.М с предмет – издаване на кредитна карта с кредитен лимит 500.00 лв. Договорени са следните параметри: годишен лихвен процент – 18%; препоръчителна месечна вноска – 25.00 лв., дължима до 30-то число на текущия месец; месечна такса за обслужване – 6.00 лв. и такса за транзакция -1.50лв. М.М обаче е починал през следващата 2008 година, като за свои наследници по закон е оставил ответниците в настоящото производство: Р.Г.М. – съпруга, М.М.М. – дъщеря и В.М.А. – дъщеря. От заключението на изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че е налице непогасиване на три поредни задължителни месечни вноски към датата на подаване на исковата молба и кредитът става предсрочно изискуем.

От извлечението за движението на кредитния лимит вещото лице е установило, че кредитополучателят е извършил 12 транзакции за периода 11.07.2007г. – 15.10.2008г., с които е изтеглена сума в общ размер на 528 лв. Размерът на дължимата сума по главницата към датата на подаване на исковата молба е на стойност 528.08 лв. Размерът на дължимите такси за обслужване на кредита за периода от м.06.2010г. до 28.02.2013г. са на стойност 192.00 лв, а лихвата е на стойност 379.16 лв. Размерът на дължимите вземания към датата на подаване на исковата молба -25.07.2014г. са: обща дължима сума – 1099.24 лв.

Анализът на така установените факти и обстоятелства налага следните правни изводи: За да отговорят за поети от починалото лице задължения, неговите наследници трябва да са приели неговото наследство. В тежест на ищеца в настоящото производство е да докаже приемането на наследството на М.М.М. от страна на ответниците. В действащото законодателство липсва установена презумпция, че наследниците на дадено лице приемат неговото наследство, поради което приемането на наследството подлежи на доказване.

Изложеното води до категоричния извод, че не е доказана пасивната материална легитимация на ответниците, поради което исковите претенции срещу тях следва да бъдат отхвърлени като неоснователни. За по-голяма ясно следва да бъде посочено, че не са доказани и други предпоставки за уважаване на исковете. Ищецът твърди, че предсрочната изискуемост на задължението е настъпила на 15.09.2010г., като към този момент М.М.М. е бил вече починал. Няма данни по делото ответниците да са уведомявани от ищеца за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита. От изложените факти, съдът прецени, че искът е неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

Print Friendly

2 Коментари на Кредитно дружество си поиска парите от починал преди 7 години мъж

  1. интересни неща имало в закона, които много хора не знаят!!!

  2. sada mozel da misli i za horata

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien