561 лева са нужни на човек в България, за да си покрива елементарните потребности за живот

В края на 2014 г. стойността на издръжката на живот достигна до  561,88 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище и да се храни съобразно необходимите норми, месечните доходите на това домакинство трябва са около 2247 лв. В сравнение с предходните изследвания темпът на нарастване на издръжката на живота е с 0.1% на тримесечна база, а на годишна се отчита намаление от 0.6%. Това сочи изследване на КНСБ.

Това е първото средногодишно намаление от 25 годишната история на периодичните изследвания за издръжката на живота. Основните индикации за задържането на ценовите нива бяха очертани още след втората половинана 2013 г., когато се отчете реален спад, така че по-ниските темпове на нарастване на издръжката на живота, бяха очаквани. През четвъртото тримесечие на 2014г. на тримесечна база е регистрирано нарастване на цените при групите:

    Кафе, какао, чай – с 0.8%;

    Зеленчуци и зеленчукови консерви нарастване – с 4.8%;

    Хляб и зърнени храни – с 0.3%.

Спад на цените се отчита при:

    Животински и растителни масла с 1.8% (олио спад с 3.4%);

    Захар и захарни изделия с  0.5 % (захар спад с 2.6%);

    Плодове и плодови консерви със 7.6%;

    Месо и месни продукти с 1.6%.

Темпът на нарастване на издръжката на живота основно се дължи на нехранителните стоки, като средно за групата се отчита ръст с 0.4%, а на годишна база намаление с 1.3%.

Нарастване на цените е регистрирано при следните групите:

    Осветление, отопление и енергия с 2.4%;

    Услуги свързани с образованието с 0.9%;

    Облекло, обувки и лични принадлежности с 4.3%;

    Хотелиерски услуги и почивно дело с 1.0 %

По-силно изразено е намалението при групите:

    Транспорт и съобщения с 4%; като само „Автомобилни бензини, горива и моторни масла” са намалели с 14.3%.

ДОМАКИНСКИ БЮДЖЕТИ

Икономически обосновано е в условията на икономическа стагнация и дефлация, резултат от продължителната силно рестриктивна политика, да се предприемат незабавни мерки за увеличаване на доходите и социалните плащания. Анализирайки обаче данните за общия доход на лице, трябва да констатираме, че все още няма предприети държавни мерки за смекчаване на негативните ефекти от дефлацията.

Данните на НСИ за домакинските бюджети показват, че средномесечният общ доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2014 г. намалява с 3.7% на годишна база и достига среден размер около 398 лв., което представлява 70.9% от необходимите средства за издръжка на живота. Разгледан в динамика, през първото тримесечие на 2014 г. общият доход отчита ръст от 6.2%, но през следващите две тримесечия този тренд се обръща и общият доход средно на лице бележи  последователен спад съответно от -0.7% до -3.7% спрямо същия период на предходната година. В номинално изражение през третото тримесечие (на годишна база) най-силно са намалели източниците на доходи от работна заплата с 1.2%, от извън работна заплата с 9.9%, обезщетения за безработни със 7.4%, от собственост с 61.5%.

За измерване на съотношението между необходимите средства за издръжката на живот и на общ доход на лице от домакинството (НСИ), използваме данните за разпределението на домакинствата по подоходни групи за третото тримесечие на 2014 г.    

С общ доход на 1 лице от домакинството до размера на МРЗ 340 лв. са 52.3% от домакинствата в страната (около 3 млн. 773 хил. лица). Наблюдава се увеличение с 26% или с около 779 хил. лица спрямо същия период на 2013 г., което основно се дължи на увеличаване на МРЗ от началото на 2014 г.

    с общ доход на 1 лице от домакинството до 251 лв. са 25.8% от домакинствата в страната. В абсолютно изражение са над 1 млн.861 хил. лица. В сравнение със същия период на 2013 г. са представлявали 25.2%;

    с общ доход на 1 лице от домакинството от 341 до 562 лв. са 28.4%,  това представлява около 2 млн.049 хил. лица. Техният дял намалява с около 729 хил. лица спрямо същия период на 2013 г. (38.5%);

    домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот (562 лв.) са около 19.3%, което представлява около 1 млн. 392 хил. лица. При тази  група се отчита намаление с около 50 хил. лица, когато обхваща около 20% от домакинствата.

Запазва се тенденцията наложила се вече втора година около 80% от домакинствата в страната да живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Буди тревога фактът, че повече от половината са домакинствата са с доход на лице до МРЗ, а той представлява около 60% от необходимите средства за издръжка на живот. Това означава, че тези домакинствата са принудени да се самоограничават в разходите и отлагат плащания, за да могат да се поместят в месечния си бюджет. Всичко това води до свиване на потреблението, което в количествен и структурен разрез остава твърде далеч от рационалните физиологически норми.Това налага необходимостта от адекватни политики и социални мерки за нарастване на доходите на ниско платените работници, в частност за работещите бедни. Приетите правителствени мерки за реимбурсиране на платения през 2014 г. данък общ доход на наетите лица на МРЗ в страната се оказа недостатъчно ефективен, поради наложените ограниченията при ползване на облекчението. Очаква се едва около 10% от всички лица да могат да ползват данъчното облекчение, защото отговарят на условията, а именно не са получавали други необлагаеми доходи като добавки за гледане на дете, обезщетение за безработица, минимални лихви по дебитни карти, рента и др. В тази връзка, КНСБ продължава да настоява за необлагаем минимален доход до размера на МРЗ, което ще доведе до увеличаване на разполагаемия нетен доход на домакинствата.

Пълното изследване на КНСБ вижте ТУК

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien