25 въпроса на “Негодниците” удариха волейболната ни федерация

Добилата европейска известност фейсбук-група “Против уволнението на Радо Стойчев”, известна като “Негодниците” нанесе сериозен удар върху Българска Федерация Волейбол. Това стана ясно, след като и на последна, трета инстанция те спечелиха пред Върховен административен съд. “Негодниците”, в която група членуват около 12 000 човека, спечели и на първите две инстанции. Делото бе за отказ на БФВ да предостави информация и документи за дейността й.

Ето какво се казва в писмото до медиите от “Негодниците”, както и 25-те въпроса, на които родната централа ще трябва да отговаря. (публикуваме писмото без редакторска намеса)
Уставът на Българската волейболна федерация най-накрая ще излезе на светло.

Един от най-тайните документи на БФВ, който би трябвало да е със статут на конституция, но през годините бе натъкмяван многократно, като така и не бе заверен с подписи и печат, е само малка част от документите, които волейболната ни централа, управлявана от скандалния бос Данчо Лазаров през последните близо 10 години, ще трябва да предостави на феновете на най-успешния ни колективен спорт. Това отсъди  и Върховният административен съд, който реши, че федерацията е задължена да предостави документацията си според Закона за достъп до обществена информация. Исканията на волейболните фенове са по общо 25 точки, сред които освен действащият устав, са още и решенията на управителния съвет и Общото събрание от 2002 година насам, всички договори с възложител БФВ, на стойност над 15 000 лева, финансовите отчети за последните пет години, отчети за дейността на федерацията, отчети за дейността на спортните клубове – членове на федерацията и още, и още… Документи, съдържащи основната част от управлението на най-финансираната спортна федерация в България, които по времето на управлението на Данчо Лазаров се оказаха със стойността на държавна тайна.lazarov
След повече от година и половина съдебни битки обаче, Лазаров и адвокатите му вече нямат нов съдебен ход. Решението на ВАС от 14 януари е окончателно и не подлежи на обжалване. Така Данчо Лазаров и подопечните му в БФВ имат срок от един месец да предоставят исканата информация след като загубиха съдебните дела на всички инстанции.

Пълният списък с информация, която БФВ следва да предостави на обществеността в едномесечен срок е следният:

1. Актуален, към датата на подаване на настоящото заявление, Устав на БФВ.
2. Всички решения на Управителния съвет (УС) относно уволнението на всеки един от треньорите на националните отбори на България – мъже и жени, считано от 2002 г. до момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на УС. 
3. Всички останали Решения на УС, различни от тези по т. 2, за последните пет години, към момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на УС. .
4. Всички решения на Общото събрание (ОС) на БФВ, считано от 2002 г. до момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на ОС.
5. Годишни финансови отчети на БФВ, за последните пет финансови години – 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
6. Отчети за дейността на федерацията, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за последните 5 години – 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
7. Актуална Наредба по чл. 19, ал. 1 от Устава на БФВ относно реда за набиране, разходване и отчитане на средствата за финансиране на дейността на БФВ. 
8. Актуално копие от всички приложими вътрешни актове на БФВ.
9. Доклади – отчет по чл. 19, ал. 2 от Устава на БФВ относно получените и изразходени субсидии, дотации и дарения. 
10. Всички договори с възложител БФВ, попадащи в обхвата на ЗОП –строителство, услуги и доставки, на стойност над 15 000 (петнадесет хиляди) лева, без вкл. ДДС, за последните 5 години, до момента на предоставяне на информацията.
11. Договори за услуга за изработка на плакати, транспаранти и всякакви рекламни материали, за нуждите на БФВ, през последните 5 години, до момента на предоставяне на информацията.
12. Прекратен договор с фирма „Ереа” за осигуряване на екипите на националните състезатели.
13. Действащ договор с фирма „Асикс” за осигуряване на екипите на националните състезатели.
14. Договори за услуга с хотелите и базите, обслужващи състезателите през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП.
15. Договори за услуга за осигуряване на транспортно обслужване на федерацията и на българските национални отбори през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП.negodnici3
16. Информация относно провеждането/непровеждането на обществени поръчки от страна на БФВ. В случай на провеждане на такива, моля да ми бъде предоставен линк към електронните обявления и решения, както и информацията за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки (по отношение на откритите процедури и процедурите по реда на Наредбата за възлагане на обществени поръчки (отм.), както и копия от цялата документация за провеждане на процедурата – условия и указания за участие, оферти на всички участници в процудерите, в т.ч. копия от декларациите по чл. 47 от ЗОП на участниците (в т.ч. за липса на свързаност с възложителя и спазване на изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси), заповеди за назначаване на комисия, протоколи от заседанията на комисията, решения за избор на изпълнител, информация за сключен договор, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки и др. В случай че не са провеждани обществени поръчки, моля да ми предоставите подробна правна обосновка относно неприложимостта на закона, по отношение на БФВ.
17. Подробна правна обосновка относно реда, по който следва да се прилага чл. 6, ал. 1 от Устава на БФВ. Цитираният текст препраща към чл. 17, ал. 3 от ЗФВС, като основно изискване за приемане на спортни клубове – членове на ОС на БФВ. Посоченият текст от ЗФВС не съществува в правния мир, считано от 2002 г. Към настоящия момент цитираният текст на чл. 17, ал. 3 от ЗФВС определя изискванията за издаване на спортна лицензия на спортна федерация и по никакъв начин не е относим към спортните клубове. Към момента на последното изменение на цитирания текст от Устава на БФВ, чл. 17, ал. 3 от ЗФВС изобщо не е съществувала , тъй като същата е била отменена.
18. Становища на правната комисия по чл. 17е и Комисията по статута на играчите по чл. 17и от Устава на БФВ относно приложимите правила при трансфер на състезатели, считано от датата на създаването на комисиите – 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
19. Решения на правната комисия по чл. 17е от Устава на федерацията относно правилата за сключване на договори с непълнолетни спортисти, както и относно правилата за прекратяване на тези договори.
20. Решения на Комисията по плажен волейбол по чл. 17л от Устава на федерацията, считано от датата на създаването й – 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
21. Решения на финансовата комисия по чл. 17б от Устава на федерацията, считано от датата на създаването й – 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
22. Информация относно всички спортни клубове – членове на федерацията, към момента на предоставяне на информацията, придружена от копия на заявленията за членство, заедно с документите по чл. 8, ал. 1 от Устава на БФВ и решенията на УС за приемането на всеки един от клубовете.
23. Информация относно ежегодното участие на всеки един от клубовете, в спортния календар, за последните 5 години към датата на предоставяне на информацията. 
24. Решения на Комисията по отчета на дейността на спортните клубове по чл. 17м от Устава на Федерацията.
25. Отчети за дейността на спортните клубове – членове на федерацията, за последните 5 години към датата на предоставяне на информацията.

Решението, което се потвърждава и вече е влязло окончателно в сила, може да прочетете тук:

http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/B96E2C2CF59C26D9C2257B16004F3F6E/$FILE/temp4132368217592594C5608DD86415779C2257B1600356243.pdf

zadupnitsa.bg

Снимки: спортал, новини.бг

Print Friendly

1 Коментар на 25 въпроса на “Негодниците” удариха волейболната ни федерация

  1. Анонимен // 17.01.2014 в 2:43 // Отговор

    Как ги преброихте, че са 12000? И каква им е европейската известност?

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien